e

elina.mononen@visma.com

Resurssin employee.nv päivitys - Update on the resource employee.nv

24-01-2020 12:43 pm posted by elina.mononen@visma.com

Palkansaajan tuonnissa rajapinnan yli resurssilla employee.nv on jatkossa mahdollista tuoda seuraavat tiedot:

    • Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö
    • Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL vakuuttamisvelvollisuutta
    • Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen
3 ispersonworkingonaroadferryonalandislands Numeerinen 0...1 Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö

1=kyllä
0=ei

3 isentrepreneurwithoptionalyelormyel Numeerinen 0...1 Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

1=kyllä
0=ei
1 voidaan antaa vain, mikäli employeeinsurancetype=4

3 nosocialsecuritypayment Numeerinen 0...1 Ei työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen

1=kyllä
0=ei

Oletuksena 0

 

-----

 

When using resource employee.nv it is also possible to give the following information:

  • Person working on a road ferry on Åland Islands
  • Entrepreneur, no YEL or MYEL insurance obligation
  • Not subject to employer's sickness insurance payment

 

3 ispersonworkingonaroadferryonalandislands Numeric 0...1 Person working on a road ferry on Åland Islands

1=yes
0=no

3 isentrepreneurwithoptionalyelormyel Numeric 0...1 Entrepreneur, no YEL or MYEL insurance obligation

1=yes
0=no

1 conbe given only when employeeincurancetype=4

3 nosocialsecuritypayment Numeric 0...1 Not subject to employer's sickness insurance payment

1=yes
0=no

 

Login or Signup to post a comment