S

Sonja Kukkula

Duplikaatti asiakkaiden tuonti rajapinnan kautta ei enää mahdollista

01-03-2019 3:46 pm posted by Sonja Kukkula

Netvisorin rajapintaan tehtiin korjaus viikolla 6, jolla korjattiin mahdollisuus tuoda uusi asiakas tai muokata olemassa olevalle asiakkaalle Netvisorin asiakkaalla jo käytössä oleva asiakaskoodi.

 

Netvisorissa on siis aikaisemmin ollut mahdollista perustaa asiakkaiden tuonti resurssilla (customer.nv) asiakkaita samalla asiakaskoodilla (<internalIdentifier>), sillä rajapinta ei ole tarkistanut, löytyykö kyseisellä asiakaskoodilla jo asiakas. Päivityksen myötä, rajapinta tarkistaa, onko asiakaskoodi käytössä ennen kuin asiakas lisätään tai kun tietoja muokataan (jos asiakaskoodi on annettu muokkaussanomassa).

Yleensä integraatioissa tämä on käsitelty niin, että integraatioon on rakennettu tarkistus, joka vertaa asiakaskoodia Netvisorista haettuun asiakaslistaan ja päättelee tämän perusteella käytetäänkö metodia add vai edit. Jos tällainen tarkistus on jo käytössä, ei sitä tarvitse poistaa. Mikäli integraatioon ei ole rakennettu tällaista tarkistusta, ei sitä enää tarvitse rakentaa.

 

Jos tämän korjauksen jälkeen yritetään tuoda samalla asiakaskoodilla asiakasta, Netvisor palauttaa seuraavan virheen: INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. Asiakaskoodi on jo käytössä: 011

 

Alla kokonainen esimerkki sanoma:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<Root>
   <ResponseStatus>
       <Status>FAILED</Status>
       <Status>INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. Asiakaskoodi on jo käytössä: 011</Status>
       <TimeStamp>22.2.2019 10:34:50</TimeStamp>
   </ResponseStatus>
</Root>


Mikäli integraatiotanne käyttävissä Netvisor yrityksissä on asiakkaita samalla asiakaskoodilla, nämä yritykset voivat olla yhteydessä Netvisorin tukeen (tuki.netvisor@visma.com) ja toimitamme heille listauksen tupla asiakkaista. Tämä jälkeen “ylimääräisten” asiakkaiden asiakaskoodit tulee muuttaa. “Ylimääräiset”asiakkaat voi myös poistaa, mutta tämä on mahdollista vain jos asiakkaalla ei ole laskuja.

Login or Signup to post a comment