e

elina.mononen@visma.com

Muutoksia resursseihin productlist.nv, getproduct.nv ja employee.nv / Changes in resources

24-07-2020 8:07 am posted by elina.mononen@visma.com

 Lisäsimme resurssin productlist.nv palauttamaan tuotteen bruttohinnan. Tieto palautuu elementissä <UnitGrossPrice>.

 

3 UnitGrossPrice Numeerinen 1 Tuotteen yksikköhinta bruttona 12 desimaalin tarkkuudella 2,430400000000

 

Lisäsimme resurssin getproduct.nv palauttamaan tuotteen bruttohinnan. Tieto palautuu elementissä <UnitGrossPrice>.

 

3 UnitGrossPrice Numeerinen 1 Tuotteen verollinen yksikköhinta 52,7
Attribuutti type Merkkijono 1 Aina gross (verollinen) gross

 

Lisäsimme Palkansaajien tuonti (employee.nv) -resurssiin mahdollisuuden valita Työeläkevakuutukselle (employeeworkpensioninsurance) ja Työttömyysvakuutukselle (employeeunemploymentinsurance) tyypiksi Automaattinen käsittely (automatichandling) -vaihtoehdon, myös silloin, kun palkansaajalle ei anneta Suomalaista henkilötunnusta (employeeidentifier) vaan hänet tuodaan Ulkomaisen palkansaajan tunnisteella (foreignemployeeidentification).

3 employeeworkpensioninsurance Aggregaatti 0...1 Työeläkevakuutus  
4 type Merkkijono 0...1 Tilityspisteen käsittely nohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias 
17to52yearsold=17-52 vuotias 
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4 name Merkkijono 0...1 Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* TyEL
3 employeeunemploymentinsurance Aggregaatti 0...1 Työttömyysvakuutus  
4 type Merkkijono 0...1 Tilityspisteen käsittely

nohandling=Ei käsittelyä
automatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias 
partowner=osaomistaja

4 name Merkkijono 0...1 Vakuutuskohtainen tilityspiste määritys (* Työttömyysvakuutus

 

-----

 

 The resouce productlist.nv now returns the gross price of a produt in element <UnitGrossPrice>.

 

3 UnitGrossPrice Numeric 1 Unit gross price of product, 12 decimal 2,430400000000

 

 The resouce getproduct.nv now returns the gross price of a produt in element <UnitGrossPrice>.

3 UnitGrossPrice Numeric 1 Gross price of a single unit 52,7
Attr. type Text 1 Always gross gross

 

It is now possible to add type Automatic handling for Employee workpension insurance and Employee unemployment insurance in employee.nv -resource also when the employee doesn't have a finnish employeeidentifier and the employee is imported using foreign employee identification.

2 employeesettlementpoints Aggr. 0...1 Settlement points  
3 employeeworkpensioninsurance Aggr. 0...1 Work pension insurance  
4 type Text 0...1 Settlement point handling nohandling=no handling
automatichandling=automatic handling
under17yearsold=under 17 years old
17to52yearsold=17 to 52 years old
53to62yearsold=53 to 62 years old
63to67yearsold=63 to 67 years old
over68yearsold=over 68 years old
4 name Text 0...1 Insurance specific settlement point definition (*  
3 employeeunemploymentinsurance Aggr. 0...1 Unemployment insurance  
4 type Text 0...1 Settlement point handling automatichandling =Automatic handling 
under17yearsold=under 17 years old
17to64yearsold=17 to 64 years old
over65yearsold=over 65 years old
partowner=part owner
4 name Text 0...1 Insurance specific settlement point definition (*  

 

Login or Signup to post a comment