e

elina.mononen@visma.com

Muutoksia resursseihin getsalesinvoice.nv ja getorder.nv / Changes in resources

27-10-2020 10:59 am posted by elina.mononen@visma.com

Resurssi getsalesinvoice.nv palauttaa nyt myyntilaskun verotekstin elementissä "TaxHandlingClause". Elementin attribuutti "NetvisorKey" palauttaa verotekstin NetvisorID:n.

 

2TaxHandlingClauseMerkkijono1Myyntilaskun verotekstiAVL 8 c §, käännetty verovelvollisuus
AttribuuttiNetvisorKeyMerkkijono1Verotekstin NetvisorID14

 

Resurssi getorder.nv palauttaa nyt myyntitilauksen toimituspäivän elementissä "DeliveryToCustomerDate". Elementin attribuutti "format" on aina muodossa ansiMikäli myyntitilaukselle on vaihtoehtoisesti annettu toimitusviikko, se palautetaan elementissä "DeliveryToCustomerWeek".

 

2DeliveryToCustomerDateMerkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, päivämäärä2020-10-27
AttribuuttiformatMerkkijono1Päivämäärän tyyppi, aina ansiansi
2DeliveryToCustomerWeekMerkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, viikko42/2020

 

 

---

 

 

The resource getsalesinvoice.nv now returns salesinvoice tax handling clause in element "TaxHandlingClause". The element has attribute "NetvisorKey" that tells tax handling clause's NetvisorID.

 

2TaxHandlingClauseString0...1Sales invoice tax handling clauseAVL 8 c §, käännetty verovelvollisuus
Attr.NetvisorKeyString1Tax handling clause's NetvisorID14

 

 

The resource getorder.nv now returns the delivery to customer date in element "DeliveryToCustomerDate". The element has attribute "format" which always has value ansi. The delivery to customer date has optional element "DeliveryToCustomerWeek". 

 

2DeliveryToCustomerDateString0...1Sales order delivery to customer date2020-10-13
Attr.formatString1Delivery date format, always ansiansi
2DeliveryToCustomerWeekString0...1Sales order delivery to customer week42/2020
Login or Signup to post a comment