e

elina.mononen@visma.com

Muutos resurssiin getcustomer.nv / Change in resource getcustomer.nv

27-10-2020 8:12 am posted by elina.mononen@visma.com

Resurssi getcustomer.nv palauttaa nyt tiedon siitä, onko asiakkaalla käytössä Factoring-tili Netvisorissa elementissä "FactoringAccount". Elementin attribuutti "NetvisorKey" palauttaa Factoring-tilin NetvisorID:n.

 

3FactoringAccountMerkkijono0...1Asiakkaan factoring-tilin nimiFactoring
AttribuuttiNetvisorKeyMerkkijono1Factoring-tilin NetvisorID1

 

---

 

The resource getcustomer.nv now returns customer's factoring account name in element "FactoringAccount". The element's attribute "NetvisorKey" tells the factoring account's NetvisorID.

 

3FactoringAccountString0...1Customer's factoring account nameFactoring
Attr.NetvisorKeyNumeric1Factoring account's NetvisorID1
Login or Signup to post a comment