e

elina.mononen@visma.com

Muutoksia resursseihin getcustomer.nv ja customer.nv / Changes in resouces

21-09-2020 9:43 am posted by elina.mononen@visma.com

Lisäsimme resurssiin customer.nv mahdollisuuden määrittää asiakkaalle oletusmaksuehto elementissä "defaultpaymentterm". Attributtiina type joko netvisor (eli Netvisor id) tai customer (eli maksuehdon nimi).

 

3defaultpaymenttermMerkkijono0...1Oletusmaksuehto14 päivää netto
AttribuuttitypeMerkkijono1Maksuehdon tyyppi, netvisor (id) tai customer (nimi)customer

 

Lisäsimme resurssin getcustomer.nv palauttamaan asiakkaan oletusmaksuehdon elementissä "DefaultPaymentTerm". Elementin attribuutti "NetvisorKeypalauttaa maksuehdon Netvisor ID:n.

3DefaultPaymentTermMerkkijono1Oletusmaksuehto14 päivää netto
AttribuuttiNetvisorKeyMerkkijono1NetvisorKey (ID)2

 

---

 

We added the possibility to give customer default payment term in element "defaultpaymentterm" when importing customer details with the resource customer.nv . The element has an attribute type that can be either netvisor (payment term Netvisor ID) or customer (payment term name).

 

3defaultpaymenttermString0...1Customer default payment term14 days net
Attr.TypeString1netvisor (ID) or customer (name)customer

 

The resouce getcustomer.nv now returns customer's default payment term in element "DefaultPaymentTerm". Element's attribute "NetvisorKeyreturns payment term's Netvisor ID.

3DefaultPaymentTermString1Default payment term14 days net
Attr.NetvisorKeyString1NetvisorKey (ID)2
Login or Signup to post a comment