E

Elina Toiviainen

Muutoksia resursseihin getcustomer.nv ja salesinvoice.nv / Changes in resources

06-05-2021 4:00 pm posted by Elina Toiviainen

Lisäsimme asiakkaan noudon rajapintaresurssin getcustomer.nv vastaukseen tiedon asiakkaan laskutuskielestä elementtiin "InvoicingLanguage".

3InvoicingLanguageMerkkijono0...1Asiakkaan laskutuskieliFI
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon esitystapa, aina ISO-3166ISO-3166

 

Päivitimme myyntitilauksen ja myyntilaskun rajapintaresurssien salesinvoice.nv, getorder.nv ja getsalesinvoice.nv sisäisen lisätiedon “salesinvoiceprivatecomment” maksimipituuden 255 merkistä 500 merkkiin. Lisätiedon pituus on nyt yhdenmukainen liittymässä ja rajapinnassa. 

 

Lisäksi tuotteen yksikköhinta elementissä "productunitprice" resursseissa salesinvoice.nv, getorder.nv ja getsalesinvoice.nv voi nyt olla 12 desimaalia kuten käyttöliittymässäkin.

 

---

We added the customer's invoicing language to be returned in element "InvoicingLanguage" when retreiving customer details with the resource getcustomer.nv.

3InvoicingLanguageString0...1Customer's invoicing languageFI
Attr.typeString1Always ISO-3166ISO-3166

 

We updated the element “salesinvoiceprivatecomment” max lengt from 255 to 500 characters in resources getorder.nvgetsalesinvoice.nv and salesinvoice.nv

 

The element "productunitprice" can now have 12 decimals as in UI in resources getorder.nvgetsalesinvoice.nv and salesinvoice.nv

Login or Signup to post a comment