M

Minna Seistilä

Palkkatietoilmoituksen käsittelysääntöihin tulossa parannuksia

12-11-2021 6:41 pm posted by Minna Seistilä

Ensimmäiset tulorekisterin vuosimuutokset julkaistiin Netvisorissa 3.12.2020. Näistä muutoksista voit lukea tarkemmin täältä. Loppuvuoden aikana julkaisemme vielä paljon käsittelysääntöjen tarkastuksia Netvisoriin, joista kerromme tässä tarkemmin. Käsittelysääntöjen lisäyksiä on tulossa moniin eri tietoihin, koska palkkatietoilmoituksissa on ilmennyt virheitä näissä tiedoissa. Siksi tulorekisteri on lisännyt käsittelysääntöjen tarkistuksia ja me teemme samoin Netvisorissa. Jos palkkatietoilmoituksen tiedot eivät noudata käsittelysääntöjä, siitä ilmoitetaan palkkatietoilmoituksen esikatselun ylälaidassa.

varoitus.jpg

 

Alla on listattuna Netvisoriin joulukuussa 2020 julkaistavat käsittelysääntöjen tarkastukset aihealueittain koostettuna.

 

Takaisinperintä ja Perusteton etu
Jatkossa tietoa "Takaisinperintä" tai "Perusteton etu" ei saa ilmoittaa enää kaikille tulolajeilla. Lista on pitkä, mutta mukana on mm. luontoisetuja, matkakulujen korvauksia sekä työntekijältä perittävät vakuutusmaksut. Listaus kaikista näistä tulolajeista on liitteenä.


Netvisorissa tullaan estämään ”Takaisinperintä” –valinnan valitseminen niiden palkkalajirivien muokkauksessa, joiden tulolaji on yllä mainitulla listalla.

takaisinperintä.jpg

Palkkatietoilmoitus, mihin Takaisinperintä kohdistuu, tulee korjata Netvisorissa käsin ja merkitä ko. suoritus Perustettomaksi eduksi. Perusteettoman edun merkitsemistä palkkatietoilmoituksella ei tulla estämään, mutta esikatselussa näytetään virheilmoitus, mikäli "Perusteeton etu" on merkitty tulolajille, jolle se ei ole sallittua. 

 

Korvaushakemustiedot
Jatkossa Työsuhteen tyyppi -tieto (kokoaikainen vai osa-aikainen) on pakollinen, jos palkkatietoilmoituksella on annettu palkallinen poissaolo, jolle haetaan kelakorvausta ja Korvaustiedon tyyppi on perhevapaakorvaus. Palvelussuhteen tyyppi valitaan Netvisorissa palkansaajan työsuhteen tietoihin.

Työsuhteen tyyppi.jpg

 

Luontoisedut

Luontoisetujen ilmoittamisen tarkistussäännöt koskevat pääosin tietojen antamista luontoisedusta ja siitä peritystä korvauksesta, jolloin peritty korvaus ei saa ylittää luontoisedun määrää. Tällaiset tarkistussäännöt tullaan lisäämään Netvisoriin: 
• Tulolajin 401 (Autoedusta peritty korvaus) määrä ei saa olla suurempi kuin tulolajilla 304 (Autoetu) ilmoitettu määrä
• Tulolajin 415 (Työsuhdematkalipusta peritty korvaus) määrä ei
saa olla suurempi kuin tulolajilla 341 (Työsuhdematkalipun verovapaa osuus) tai
tulolajilla 342 (Työsuhdematkalipun palkaksi katsottava osuus) ilmoitettu määrä
tai näiden yhteissumma
• Tulolajin 420 (Polkupyöräedusta peritty korvaus) määrä ei
saa olla suurempi kuin tulolajilla 363 (Polkupyöräedun verovapaa osuus) tai tulolajilla 364 (Polkupyöräedun palkaksi katsottava osuus) ilmoitettu määrä
• Tulolajia 407 (Muista luontoiseduista peritty korvaus) ei saa ilmoittaa, jos ilmoituksella ei ole annettu tulolajia  301 (Asuntoetu), 302 (Asuntolainan korkoetu), 317 (Muu luontoisetu), 330 (Puhelinetu) tai 334
(Ravintoetu). Tulolajilla 407 annettu määrä ei myöskään saa olla suurempi kuin edellä mainittujen tulolajien yhteissumma. Jos ilmoituksella on annettu tulolaji 334 ja sille tieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" on tulolajirivin summa Netvisorista ilmoitettaessa aina 0,00 euroa.

 

Vähennys ennen ennakonpidätystä

Tulolajia 419 (Vähennys ennen ennakonpidätystä) ei saa ilmoittaa, jos palkkatietoilmoituksella ei ole annettu tulolajia: 201−207, 209-227, 230−237, 308, 315, 316, 320, 326, 336, 339, 351, 353−355 tai 359. Tulolajilla 419 ilmoitettu määrä ei myöskään saa olla suurempi kuin edellä mainittujen tulolajien yhteissumma.

 

Rajoitetusti verovelvollinen
Jos palkkatietoilmoituksella on annettu tulolaji 412 (Työntekijän sairausvakuutusmaksu) tai 362 (Rajoitetusti verovelvolliselle maksettu royalti) on annettava myös tieto "Rajoitetusti
verovelvollinen". Rajoitetusti verovelvollinen tieto tulee Netvisorissa palkansaajan Verokortin tyypin perusteella.

 

Login or Signup to post a comment