V

Vilma Parkkila

Resurssin salesinvoice.nv päivitys

09-09-2019 10:55 am posted by Vilma Parkkila

Myyntilaskun tuontiin resurssilla salesinvoice.nv on lisätty uusi tapa tehdä myyntilaskun jaksotus lasku- tai rivikohtaisesti. Vanhaa accrualvoucherentry -rakennetta voi edelleen käyttää, mutta rinnalle tuodaan uusi suositeltu tapa tehdä myyntilaskun jaksotus rajapinnassa.

 

Jaksotuksen voi tuoda kahdella tavalla: joko tasajaolla jolloin annetaan alku- ja loppuajankohta, tai jakokäyrällä jolloin loppuajankohta lasketaan jakokäyrän jaksojen mukaan. Rakenteen voi antaa joko lasku- tai laskurivitasolla. Laskun tilan (salesinvoicestatus) tulee olla "open", jotta jaksotettavalle laskulle muodostetaan myös tosite.

 

Sanomalla annettava jakokäyrä tulee löytyä Netvisorista ennen laskun tuontia. Jakokäyriä hallitaan Netvisorin näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'.

 

Kun tuot myyntilaskulle jaksotuksen käyttäen tätä uutta accrualrule -rakennetta, ei myyntilaskulle ole mahdollista tuoda rajapinnassa tositerivejä (invoicevoucherlines).

 

Rivikohtaisesti jaksotettaessa on mahdollista käyttää sekaisin jakokäyrää ja tasajakoa. 

 

Rivikohtainen jaksotussääntö:

5

accrualrule

Aggregaatti

0...1

Rivikohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää. Laskun tilan (salesinvoicestatus) tulee olla "open", jotta jaksotettavalle laskulle muodostetaan myös tosite.

 

6

startmonth

Numeerinen

1

Aloituskuukausi

9

6

startyear

Numeerinen

1

Aloitusvuosi

2019

6

endmonth

Numeerinen

0...1

Lopetuskuukausi (vain tasajako)

12

6

endyear

Numeerinen

0...1

Lopetusvuosi (vain tasajako)

2019

6

divisioncurvename

Merkkijono

0...1

Jakokäyrä (vain jakokäyrä)

Tulee löytyä Netvisorista ja hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'

neljännesvuosi

 

Laskukohtainen jaksotussääntö:

2

accrualrule

Aggregaatti

0...1

Laskukohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää. Laskun tilan (salesinvoicestatus) tulee olla "open", jotta jaksotettavalle laskulle muodostetaan myös tosite. (Vaihtoehtoinen elementille accrualvoucherentry, tämä on suositeltu tapa)

 

3

startmonth

Numeerinen

1

Aloituskuukausi

9

3

startyear

Numeerinen

1

Aloitusvuosi

2019

3

endmonth

Numeerinen

0...1

Lopetuskuukausi (vain tasajako)

12

3

endyear

Numeerinen

0...1

Lopetusvuosi (vain tasajako)

2019

3

divisioncurvename

Merkkijono

0...1

Jakokäyrä (vain jakokäyrä) Tulee löytyä Netvisorista ja hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'

neljännesvuosi

 

Login or Signup to post a comment