Start a new topic
A

Anonymous

Severassa tehdyille myyntilaskuille tieto factoroinnista

21-12-2018 10:30 am posted by Anonymous

Severassa tehdyt myyntilaskut siirtyvät Netvisoriin kaikki samalle myyntisaamistilille ja yhtiöissä, jossa factoring käytössä, tämä aiheuttaa sen, että tositteet pitää manuaalisesti muokata oikealle myyntisaamistilille. Tähän ehdottaisin kehitysideaa, että jo Severassa tiedon factoroinnista saisi asetettua ja välitettyä Netvisoriin ja näin menemään omalle myyntisaamistililleen.

Login or Signup to post a comment