Start a new topic
A

Anonymous

Lomien kertymäsäännöt vakioksi uusille yrityksille

30-05-2016 9:00 am posted by Anonymous

Uudessa Netvisorissa uuden yrityksen takana ei ole vakiona perus lomienkertymissääntöjä, vaan ne pitäisi tehdä sinne itse. Koska suurin osa yrityksistä kuitenkin käyttää joko kuukausipalkkaisten tai tuntipalkkaisten "normaaleja" lomankertymissääntöjä, ne olisi hyvä olla uuden yrityksen takana valittavissa kuten vanhassa netvisorissakin olin.

Login or Signup to post a comment