Start a new topic
A

Anonymous

Olemassa olevan tuotteen rakenteen käyttö uuden tuotteen pohjana

20-07-2017 11:30 am posted by Anonymous

Uutta tuotetta luodessa olisi hyvä, jos siinä voisi käyttää mallina olemassa olevaa samankaltaista tuotetta. Etenkin suuret rakenteet ovat tällä hetkellä todella vaivalloista luoda, kun sen voisi yksinkertaisesti luoda muokkaamalla toista tuotetta.

Login or Signup to post a comment