Start a new topic
A

Anonymous

Kirjanpidon raportointi kuntoon

16-06-2016 2:35 pm posted by Anonymous (Updated 28-05-2021 by Anonymous)

Hei,

Netvisorin raportointi perustuu ideologiaan, jossa raportointia voidaan tehdä yhteen päivään ja tilikausirajat ylittäen joustavasti. Vastaavasti raportointityökalumme ei tue dynaamista sarakkeiston valintaa. Vaatimus on hyvä, mutta ainakaan lyhyellä aikajänteellä emme voi muuttaa raportointimme perustaa.

T: Janne


A

Anonymous

12-11-2021 7:15 pm posted by Anonymous

Hei,
Käytämme Netvisoria tilitoimistossa ja meille olisi ensiarvoisen tärkeää että saamme tuloslaskelman vertailutiedot itse määrittelemiltämme ajanjaksoilta.

Useat asiakkaamme haluavat tuloslaskelman vertailutiedoksi esim. koko edellisen tilikauden, edelliset kolme kuukautta tai edelliset kolme vuotta.

Aikaisemmin käyttämässämme Visma Nova -ohjelmistossa tämä on toteutettu erittäin hyvin, koska siellä on mahdollista määrittää nämä vertailutietojen ajanjaksot täysin haluamallaan tavalla. Kukaan meistä ei varmasti halua lisää manuaalista työtä tässä kohtaa tai maksaa erillisestä johdon raportointi-osiosta kun tuloslaskelma vertailutietoineen on selkeästi osio jonka pitäisi kuulua taloushallinto-ohjelmiston perustoimintoihin.

Onko tähän olemassa jo toimiva ratkaisu vai olisiko tässä kehittämisen paikka?

A

Anonymous

06-06-2019 10:16 am posted by Anonymous

"Vastaavasti olisiko taseen puolelle mahdollista saada valinta, jossa automaattisesti otetaan huomioon kohdekuukauden lisäksi alkutilikausi? Taseessa yksi kuukausi antaa usein harhaanjohtavaa tietoa, kun se ei ota huomioon muiden kausien tapahtumia, mikä aiheuttaa asiakkaille ja uusille käyttäjille sekaannusta. Valinnan tekeminen vie myös turhaa aikaa."

 

Tämä!

 

A

Anonymous

28-04-2016 11:52 am posted by Anonymous

Hei,

Kiitos vastauksesta!

Mielestäni on todella hyvä, että tarkasteltavan jakson voi valita vapaasti ja yhden päivän tarkkuudella.

Lähinnä ongelmaksi on muodostunut se, että käyttäjä voi määritellä vain ensimmäisen raportissa näkyvän sarakkeen aikavälin.

Mielestäni raportoinnin joustavuutta tukisi hyvin se, että käyttäjä voisi valita näkyviin ja määritellä useampia sarakkeita vapaasti haluamallaan aikavälillä.

Terv.

Kati Pokkinen

Bigge Oy

A

Anonymous

05-06-2019 4:17 pm posted by Anonymous

Raportointinäkymä on liian tukossa. Asiakkaan on joskus vaikea hahmottaa lukuja varsinkin silloin kun kirjanpidon luvut ovat suuria. Voisiko saada valintaa, missä esim muutosvertailutiedot (prosentit) saisi pois kokonaan ja näkyisi pelkästään kohdekk, kohdetilikausi ja vastaavat vertailutiedot edelliseltä vastaavalta kaudelta. Tässäkin neljässä sarakkeessa on jo usein aivan riittävästi tietoa. 

 

Vastaavasti olisiko taseen puolelle mahdollista saada valinta, jossa automaattisesti otetaan huomioon kohdekuukauden lisäksi alkutilikausi? Taseessa yksi kuukausi antaa usein harhaanjohtavaa tietoa, kun se ei ota huomioon muiden kausien tapahtumia, mikä aiheuttaa asiakkaille ja uusille käyttäjille sekaannusta. Valinnan tekeminen vie myös turhaa aikaa.

A

Anonymous

28-05-2021 3:19 pm posted by Anonymous

Nyt kun Visma Solutions -päivillä (  @Markus Anttonen ) julkaistiin raporttien uudistusaikataulusta ensi syksylle, kompataan edellä mainittuja ominaisuuksia ja lisätään pari lisätoivetta

 1. Vertailutietojen ajanjakson määrittäminen raportille itse.
  1.  esim. tilikauden muutoksessa tähän olisi tarvetta
 2. Tulostettavat sarakkeet pitäisi voida valita itse ja piilottaa esim. muutosvertailu -tiedot, jos niitä ei tarvitse
  1.  hahmotus helpottuisi
 3. Taseen aikavalinta on nykyisellään harhaanjohtava, tai aikavalintaa voisi yksinkertaistaa, jotta tiedot tulisivat koko tilikaudelta. Voisiko taseen raportteja olla enemmän kuin yksi?
  1. Tarve olisi esimerkiksi kuukausikohtaiselle taseelle, jossa voisi valita onko sarakkeet kumulatiivisia vai kuukauden muutos
  2.  Tase voisi olla samantyyppinen kuin tuloslaskelma, jossa olisi kaksi ensimmäistä saraketta jaksolta ja kaksi viimeistä tilikauden alusta.
 4. Lyhyt tuloslaskelma ja tase raportteihin.
  1.  koska tilinpäätösraporttien kautta otettuna vertailutiedot kesken tilikautta eivät pidä paikkansa esim. opon suhteen kun tilikauden tulos ei kirjaudu sinne tuolloin oikein.
 5. Laskennallisten erien mukaan ottaminen raporteille
  1.  tällaista raporttimahdollisuus kyselyä tullut asiakkailta
 6. Laskentakohderaportit
  1.  tallennettuun raporttipohjaan tulisi olla mahdollista muokata helposti mitkä laskentakohteet otetaan mukaan. Nykyisellään tallennettu raporttipohja sopii muutaman pysyvän laskentakohteen seuraamiseen mutta ei projektiluonteisen liiketoiminnan seuraamiseen.
  2. lisäksi laskentakohteille voisi olla mahdollista asettaa alkamis- ja loppumispäivämäärät, ihan jo raportoinnin vuoksi.  Esimerkiksi jos yrityksellä on käynnissä 70 projektia yhtä aikaa tulisi niitä voida raportoida ja seurata kätevästi Netvisorin kautta. Projektia voisi seurata sen perusteella onko se käynnissä/ käytössä vai ei. Nyt jokaisen projektin alkamisaika tulisi tietää, jotta saa varmasti oikea raportin Netvisorista ulos. Näitä ei myöskään voi rajata tilikausikohtaisesti, sillä projektit eivät välttämättä sijoitu yhdelle tilikaudelle.
  3. lisäksi laskentakohteiden sorttaus tulisi olla mahdollista. Sekä nimen että alkamisajankohdan perusteella. Pitäisi myös pystyä helposti listaamaan voimassa olevat laskentakohteet.
  4. Monen laskentakohteen monivalinta on tällä hetkellä aika hankalaa. Valinta ikkuna on pieni ja altis näppäilyvirheille jotka pakottavat aloittamaan alusta.
Login or Signup to post a comment