Start a new topic
A

Anonymous

Konsernikoodi asiakkaalle

19-09-2018 8:23 am posted by Anonymous

Asiakkaan perustietoihin olisi hyvä saada ns. konsernikoodi, jolla pystyy sitomaan saman asiakkaan eri yksiköt yhteen. Esim. yhdellä kaupungilla voi olla useita yksikköjä, jotka jokainen ovat oma asiakas.

Konsernikoodi olisi ensi arvoisen tärkeää raportoinnissa. Kun otetaan esim. ison kaupungin myynnit, pitää ne nyt ottaa yksitellen ja yhdistää esim. excelissä.

Login or Signup to post a comment