Start a new topic
A

Anonymous

Sähköisen allekirjoittamisen arkistosto

03-05-2021 9:08 am posted by Anonymous

Sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan näkyminen vain siihen oikeutetuille - onko tulossa muutoksia?

 

Nähdäkseni edelleenkin sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat näkyvät jokaiselle NV käyttäjälle ellei asiakirjaa ole määritelty yksityiseksi.

 

Sähköisen allekirjoittamisen katseluoikeuden määrittely  tulisi olla vastaava kuin tilikausiarkiston.

Viime aikoina on sähköisesti allekirjoitetavien asiakirjojen määrä kasvanut ja joukossa on myös sellaista tietoa, joka ei tule olla jokaisen NV käyttäjän nähtävillä.  Asiakirjat voivat kuitenkin olla tarpeen esim. kirjanpitäjälle/tilintarkastajlle.

 

Nykyinen kiertotie allekirjoitetun asiakirjan tallentamiseksi tilikausiarkistoon on tarpeeton mutka sähköisessä ympäristössä, eikö vaan?

 

Login or Signup to post a comment