Start a new topic
A

Anonymous

Alennukset tuoteryhmien aliryhmille hierarkian mukaisesti

12-11-2021 7:48 pm posted by Anonymous

Tuoteryhmälle asetettujen alennusten olisi hyvä siirtyä myös kyseisen tuoteryhmän aliryhmille hierarkian mukaisesti sillä edellytyksellä, että aliryhmille ei ole asetettu erillistä alennusta. Vaihtoehtoisesti alennuksia olisi hyvä pystyä asettamaan kerralla useammalle asiakasryhmälle, jotta jokaiselle asiakasryhmä/tuoteryhmä variaatiolle ei tarvitse asettaa erikseen alennusprosenttia.

 

Tuoteryhmähierarkiaan liittyen olisi myös hyvä pystyä raportoimaan ylemmän tason ryhmän/ryhmien myynnit aliryhmien myyntien summana. Tällä hetkellä tuoteryhmien hierarkiaa ei pysty hyödyntämään myynnin raporteilla.

Login or Signup to post a comment