Start a new topic
A

Anonymous

Liitetietoihin summaustaso kohtaan valinta myös laskentakohteille

20-02-2019 9:02 am posted by Anonymous

Liitetiedoissa saa valinnan myös seurantkohteille. Voisiko saada lisäyksen myös laskentakohteiteille? Nyt joutuu tekemään ison työn, kun esim. varsinaisen toiminnan kulut ja tuotot+tuotto/kulujäämä tarvitaan liitetietoihin lasekentakohteittan. Kun kaikki summat ja ed. vuoden vertailut kirjoittaa käsin niin virheriski on todellinen.

Login or Signup to post a comment