A

Anonymous

LomaKPA

12-11-2021 8:12 pm posted by Anonymous

Minkälaisella kaavalla lomaKPA kannattaa kuukausittain jaksottaa, jotta koko lomavuoden tilanne olisi keskipäiväpalkka *27,8? Vai joutuuko tämän kuitenkin lomavuoden lopuksi korjaamaan, jotta summat saa lomapalkkavelkaan oikein?

Login or Signup to post a comment