Sofia Tuominen

Visma

Muutos resurssiin getcustomer.nv / Change in resource getcustomer.nv

29-11-2021 3:37 pm posted by Sofia Tuominen

Asiakkaan myyntisaamisten kiertoajat on mahdollista noutaa resurssilla getcustomer.nv, kun käytetään parametria "replyoption=1". Nouto palauttaa myyntisaamisten keskimääräisen maksuajan  elementissä "TurnoverDays" ja maksupäivän suhteen eräpäivään elementissä "TurnoverDeviation" aggregaatin AdditionalInformation" sisällä.

 

2AdditionalInformationAggregaatti0...1  
3ReceivablesManagementAggregaatti1Myyntisaatavien kiertoajat 
4TurnoverDaysMerkkijono1Keskimääräinen maksuaika42
4TurnoverDeviationMerkkijono1Maksupäivä suhteessa eräpäivään28

 

---

 

The resource getcustomer.nv now returns customer's invoicing history details when parameter "replyoption=1" is used. The information is returned in elements "TurnoverDays" and  "TurnoverDeviation" within the aggregate AdditionalInformation".

 

2AdditionalInformationAggr.0...1  
3ReceivablesManagementAggr.1Customer's invoicing details 
4TurnoverDaysNumeric1The turnover days for customer's invoices42
4TurnoverDeviationNumeric1The turnover deviation for customer's invoices28
Login or Signup to post a comment