Start a new topic
M

Marko Lainio

"vendorProductName" elementin lisäys purchaseorder.nv resurssiin

25-02-2022 11:42 am posted by Marko Lainio

Hei,


PurchaseOrderProductLine osiossa on jo vendorProductCode elementti joka voidaan tuoda ja viedä Netvisoriin (Tätä elementtiä käytämme tuodaksemme ostotilausrivin nunmeron, joka puuttuu myös Netvisorista ja on tärkeä. Mutta tulemme toimeen hyvin käyttämällä tähän vendorProductCode elementtiä). Tietoja hakiessa näkyy myös elementti vendorProductName, mutta se on aina tyhjä vaikka itse Netvisorin puolella olisikin toimittajanimike riville syötetty.


Olisiko mahdollista saada tämä vendorProductName nyt mukaan molempiin suuntiin (eli getpurchaseorder.nv ja purchaseorder.nv resursseihin)


Tämä olisi meille äärettömän tärkeää, sillä tällä hetkellä tämä puute estää kokonaan Netvisorin ostotilaus moduulin käytön.Olemme siis tuomassa toisesta järjestelmästä ostotilauksia Netvisoriin ja meillä on useita ostotilausrivejä joilla ostetaan jotain "nimikkeetöntä" tavaraa. Joten meidän pitää saada riville yksilöllinen vapaamuotoinen tekstikenttä, jotta ostotilausta voidaan sitten verrata siihen varsinaiseen ostolaskuun. (Ei ole mitään järkeä luoda tuhansia "nimikkeitä" näitä vapaamuotoisia riviselitteitä varten.)Yritin ensihätään tuoda tämän vapaamuotoisen tekstikentän purchaseOrderCommentLine osiossa, mutta ostotilausta tuodessa kommenttirivit eivät voi olla PurchaseOrderProductLine osioiden välissä, silloin tulee herja: 


INVALID_DATA :: Data form incorrect:. Validation of XML message failed: Could not validate xml: The element 'purchaseorderlines' has invalid child element 'purchaseorderproductline'. List of possible elements expected: 'purchaseordercommentline'.


Mutta jos tuon ensin tuoterivit ja sen jälkeen kommenttirivit menee ostotilauksen tuonti läpi. Tästä vain ei ole mitään hyötyä, sillä on mahdotonta yhdistää tilausrivien lopussa olevat kommenttirivit oikeaan tuoteriviin. 


Kaikkein parasta siis olisi jos yksinkertaisesti saataisiin tuo vendorProductName elementti tuotua ostotilausta Netvisoriin tuodessa.

Login or Signup to post a comment