J

Jenni Heikkilä

Visma

Päivitys resurssiin product.nv / Update in resource product.nv

05-04-2022 11:14 am posted by Jenni Heikkilä

Mahdollistimme tuotteiden tuonnissa tuotteen EAN-koodin tyypin määrittämisen rajapinnan kautta. Rajapinta tarkistaa EAN-koodin muodon asetetun tyypin mukaan. Sallitut arvot tyypille ovat:

any | ean8 | ean13 | code128


<countryoforigin>FI</countryoforigin>

<primaryeancode type="code123">7310240606386</primaryeancode>

<secondaryeancode>7310240606386</secondaryeancode>


---


The resource product.nv has now opportunity to determine EAN-type. The interface checks the format of the EAN code according to the set type. Allowed values for the type are: 

any | ean8 | ean13 | code128


<countryoforigin>FI</countryoforigin>

<primaryeancode type="code123">7310240606386</primaryeancode>

<secondaryeancode>7310240606386</secondaryeancode>


Login or Signup to post a comment