Start a new topic
J

Jussi Mononen

getpurchaseinvoice.nv - virhe dokumentaatiossa

13-10-2022 10:46 am posted by Jussi Mononen

Dokumentaatiossa näyttää olevan virhe, parametrin omitattachment oletusarvoksi sanotaan true, mutta tämä ei API:a käytettäessä pidä paikkaansa. Liitteet jätetään vastauksesta pois vain, jos ko. parametri on eksplisiittisesti määritelty.


ps. voiko jossain jättää simppelin bugirapsan? Tukipyyntö on vähän raskas operaatio tällaisen ilmoittamista varten.

Login or Signup to post a comment