Sofia Tuominen

Visma

Uusia resursseja / New resources

29-11-2021 3:36 pm tekijä Sofia Tuominen

Julkaisimme kolme uutta resurssia: Tuotteen liitteiden nouto (getproductattachment.nv), Tuotteen kuvien nouto (getproductimage.nv) ja Laajennettu tuotetietojen nouto (extendedproductlist.nv). Huom! Laajennettu tuotetietojen nouto tulee korvaamaan Rakenteellisen tuotelistan nouto -resurssin (webshopproductlist.nv), joten suosittelemme päivittämään toteutuset käyttämään uutta resurssia.

 

Getproductattachment.nv

Resurssilla getproductattachment.nv voidaan noutaa tuotteelle tallennetut liitteet. Parametrinä käytetään liitteen NetvisorKeytä, joka saadaan noutamalla laajennettua tuotelistausta.

 

Getproductimage.nv

Resurssilla getproductimage.nv voidaan noutaa tuotteen tuotekuvat. Parametrinä käytetään kuvan NetvisorKeytä, joka saadaan noutamalla laajennettua tuotelistausta.

 

Extendedproductlist.nv

Resurssilla extendedproductlist.nv voi noutaa mallituotteita sekä normaaleja tuotteita mutta ei päätuotteita tai TEMP-tuotetta. Resurssia voi halutessaan rajata useilla eri parametreilla. Resurssia voi käyttää myös ilman laajennettua tuotehallintaa, tällöin ei välttämättä palauteta kaikkia tietoja, koska näitä ei ole saatavilla.
Nouto palauttaa julkaistut tuotteet, poistettuja tuotteita ei palauteta koskaan. Mikäli halutaan noutaa julkaisemattomia tuotteita, täytyy tuotelistaa noutaa tuotteen NetvisorKey:llä. 

 

---

 

We added three new resources: Get product attachments (getproductattachment.nv), Get product images (getproductimage.nv) and Get extended product list (extendedproductlist.nv). Note! The resource Get extended product list will replace the old Get a structural product list in the future. Please update your integration implementations so that they use the new resource.

 

Getproductattachment.nv

The resource can be used to retreive product attachments. The used parameter is attachment's NetvisorKey, that is returned when retreiving extended product list.

 

Getproducimage.nv

The resource getproductimage.nv can be used to retreive product images. The used parameter is image's NetvisorKey, that is returned when retreiving extended product list.

 

Extendedproductlist.nv

The resource extendedproductlist.nv can be used to retreive normal products or models but not main products or TEMP-product. You can limit the query using different parameters. You can use this resource even if the company doesn't use extended product management. In this case some element may not be returned because they are not available.

The query returns published products. deleted products are never returned. Unpublished products can be retreived when retreivin the extended produc list with product's NetvisorKey.

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin