Tehtävänhallinta keskittyy monipuoliseen työnohjaukseen ja taloustietojen keräämiseen.

Huom. Tehtävänhallinta (CRM) -osiota ei ole enää saatavilla uusiin perustettaviin yrityksiin. Tai yrityksiin, jotka ovat pakettihinnoittelussa. 

Tehtävänhallintaosio koostuu seuraavista toiminnoista:

 • Yhteystiedot
 • Työ- ja tehtävänäkymät
 • Työajan hallinta ja -kirjaus
 • Raportointi kattaen laskutus- ja talousraportoinnin
 • Ylläpito mahdollistaen rinnakkaiset työnkulut ja tiimit
 • Palvelulaskutus
  • Laskutettavien nimikkeiden kytkentä
  • Työaika-, matkalasku- ja ostolaskujen kohdistus tehtävälle ja niiden jälleenlaskuttaminen
 • Lisätietokenttien hallinta
 • Ulkoisten viestilähteiden kytkentä

Tehtävänhallintaosio mahdollistaa yrityksen omien prosessien kaltaisten työnkulkujen muodostamisen ja seuraamisen. Esimerkiksi ohjelmistopalvelua tarjoavalle yritykselle olisi mahdollista tunnistaa ja muodostaa omat työnkulut seuraavista yrityksen liiketoiminta-alueista: Myynti, Helpdesk, Ohjelmistokehitys ja Ohjelmistopalvelutuotanto. Eri työnkulkujen vaiheille on mahdollista määritellä tarkka ja monimuotoinen prosessi ja käyttö- ja näkyvyysoikeudet eri vaiheille. Hallinnan lisäksi myös raportointi ja seuranta onnistuu graafisten, puumaisten raporttien perusteella.

Yhteydet Netvisorin muihin palveluosioihin

 • Tehtävänhallinnasta on mahdollista ohjata tilauskäsittelyä lisäämällä tilauksia ja ohjata niiden tilatietoa (toimitus, laskutus)
 • Tehtävänhallinnasta voi muodostaa suoraan myyntilaskuja perustuen tehtävien myynti- ja kulutietoihin (jälleenlaskutus)
 • Tehtävänhallinnasta voi muodostaa uusia matkalaskuja linkittyen tehtäviin tai olemassa olevia matkalaskurivejä voi linkittää tehtävälle (HRM)
 • Tehtävänhallinnasta voi viedä tehtäville kirjattua työaikaa palkanlaskennan palkkaperusteiksi. Myös palkanlaskennan työaikakirjauksista voi kohdistaa työtä tehtäville
 • Tehtävänhallinnasta voi linkittää ostolaskujen kulurivejä tehtävälle. Myös ostolaskulta voi tuoda rivejä linkitettäväksi tehtävälle
 • Viestintäpalvelu mahdollistaa viestien hakemisen ulkoisista sähköpostilähteistä viestien jatkojalostusta varten. Myös tehtävien- ja projektien viestit voidaan lukea suoraan viestikeskusteluiksi liitteineen.
 • Viestintäpalvelu mahdollista tekstiviestien lähettämisen palvelusta sekä ajastetun sähköpostiviestinnän päivittyneistä tiedoista palvelussa.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.