Myynninohjaus keskittyy tilausta tai kauppaa edeltävien tehtävien hoitamiseen
Myynninohjaus osio koostuu seuraavista toiminnoista:

 • Yhteystiedot
 • Työ- ja tehtävänäkymät
 • Kontaktit kattaen
  • Saapuneet yhteyspyynnöt
  • Kampanjanhallinta
  • Ryhmäviestintä  ja viestipohjat (edellyttää viestintäpalvelun käyttöä)
 • Raportointi kattaen myynti-, laskutus- ja tehtäväraportoinnin
 • Ylläpito rajoittuen yhteen työnkulkuun sekä Tiimien hallintaan
 • Lisätietokenttien hallinta
 • Ulkoisten viestilähteiden kytkentä

Yhteyspyynnöt - Tarjous - Tilaus - Lasku
Myynninohjaus -palvelussa vastanotetaan yhteyspyyntöjä, jotka kohdistetaan Tiimeille/käyttäjille toimenpiteitä varten.  Yhteyspyyntöjä voidaan vastaanottaa ulkoisista tietolähteistä (sähköposti, web-lomake) sekä kirjaamalla käyttäjän toimesta. Pyynnöt kohdistetaan asiakkaaseen ja niistä muodostetaan tehtävä myynnin työnkulkuun.

Kampanjan hallinnan avulla myynti- ja kontaktointitehtäviä voidaan muodostaa massana haluttuun kohdejoukkoon ja asiakashistoriasta selviää missä kampanjassa asiakas on mahdollisesti ollut mukana. Tehtävä voi yksinkertaisimmillaan olla viesti kohdeasiakkaalle ja toisaalta se voi kattaa kaikki myyntiprosessin vaiheet aina jälkihoitoon saakka. Työnkulun hallinnassa märitetään myyntiprosessin halutut vaiheet.

Tehtävän halutussa vaiheessa voidaan käynnistää tarjouksen/tilauksen tai laskun luonti. Se edellyttää Netvisorin Myyntiosion käyttöä. Luotu myyntitapahtuma kiinnitetään tehtävän taloustietohin, jossa hallitaan sen kulkua aina maksamiseen saakka.

Työnkulkunäkymässä ja henkilön omassa työnäkymässä seurataan tehtävien kulkua eri vaiheissa. Tulosnäkymässä seurataan tehtävien taloustietoja, esim. tarjous- ja tilauskantaa tai laskuttamattomia tehtäviä asiakkaittain, myyjittäin ja tuotteittain.

Myyntiprosessissa oletuksena on, että tehtävän vastuuhenkilö on tapahtuman myyjä, jolle laskutapahtuma kirjautuu. Tarjous,- tilaus- ja laskutapahtumissa myyjätiedon voi muuttaa.

Mikäli toiminnassa tarvitaan tehtäviin liittyen seurantaan tai laskutukseen työaika,- matkalasku- ja ostolaskutietoja, on palvelu laajennettava tehtävähallinta osioon.

Tehtävien aktiviteettien avulla voidaan mitata ja tilastoida toimintaa  
Käytettävät aktiviteetit kannattaa suunnitella niin, että samalla saadaan tilastoitua tarpeelliset myyntiprosessin tiedot, esimerkiksi kuinka monta tapaamista, puhelinsoittoa, esittelyä jne. kukin on tehnyt valitulla aikajaksolla. Aktiviteettien käyttäminen ei ole pakollista tehtäviä tehtäessä ja kirjattaessa.  

Tehtävän aktiviteetti voidaan kohdistaa kelle tahansa tiimin käyttäjälle kommenttia tai toimenpidettä varten. Näin useat käyttäjät voivat yhtäaikasiesti tehdä saman tehtävn toimenpiteitä ilman, että tehtävän tekijää tai vastuuhenkilöä muutetaan.

Kattava viestintähistoria helpottaa asiakashallintaa
Palvelun kautta lähetettävät viestit tallentuvat aina tapahtumahistoriaan. Liitetiedostoja voidaan tallentaa asiakkaille ja tehtäville ja ne voivat olla viestien liitteenä. Sähköpostin kautta tulevat asiakasvastaukset saadaan automaattisesti tallennettua tehtävän tapahtumahistoriaan ulkoisen viestilähteen kytkennän avulla. Näin kaikki tiimin jäsenet näkevät tehtävään tai asiakkaaseen liittyvän viestiketjun.
Yhteydet Netvisorin muihin palveluosioihin:

 • Myynninohjauksesta on mahdollista ohjata tilauskäsittelyä lisäämällä tilauksia ja ohjata niiden tilatietoa (toimitus, laskutus)
 • Viestintäpalvelu mahdollistaa viestien hakemisen ulkoisista sähköpostilähteistä viestien jatkojalostusta varten. Myös tehtävien- ja projektien viestit voidaan lukea suoraan viestikeskusteluiksi liitteineen.
 • Viestintäpalvelu mahdollista tekstiviestien lähettämisen palvelusta sekä ajastetun sähköpostiviestinnän päivittyneistä tiedoista palvelussa.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.