Yleistä
Palvelun käyttöönotto
Kotisivun ja verkkokaupan perustaminen
Verkkokaupan ja Kotisivujen hallinta sekä palvelujen muutos
Kirjautuminen verkkokauppaan ensimmäisen kerran ja sivuston käyttöönotto
Verkkotunnuksen käsittely verkkokaupassa
Kieliversiot
Kotisivujen ja verkkokaupan tuki
Kotisivujen/verkkokaupan sekä liittymän tiedossa olevat puutteet
Palvelun irtisanominen

Visma Kotisivut ja Verkkokauppaa ei ole mahdollista ottaa käyttöön, eikä käyttöä ole mahdollista jatkaa, mikäli yrityksellä on käytössä pakettihinnoittelu. Jos yritys on vielä vanhassa hinnoittelumallissa, Visma Kotisivujen ja Verkkokaupan käyttöä voidaan jatkaa normaalisti.

Yleistä

Visma Kotisivut ja Verkkokauppa on Ruotsissa Visma SPCS:llä kehitetty helppokäyttöinen kotisivu- ja verkkokauppaohjelmisto. Palvelu tarjotaan pilvipalveluna Visman hallinnoimasta ympäristöstä.

Palvelusta tarjotaan kolmea eri versiota: Visma Kotisivut, Visma Verkkokauppa ja Visma Verkkokauppa+:Alla on kuvattuna palvelun tärkeimmät ominaisuudet ja eri versioiden erot:

Visma Kotisivut ja Verkkokauppa-palvelu laskutetaan hinnaston mukaisesti kuukausittain. Veloitus muodostuu kotisivujen/verkkokauppojen määrän mukaan eli jokaisesta kotisivusta/verkkokaupasta veloitetaan hinnaston mukainen kuukausimaksu.

Palvelun käytöstä voi tulla lisäksi veloituksia maksuliikenneoperaattorin ja/tai domainpalveluntarjoajan hinnaston mukaisesti. Nämä kulut laskutetaan kyseisten palveluntarjoajien toimesta.

Visma Kotisivujen käyttö ei ole riippuvainen muista Netvisorin palveluosioista, mutta Visma Verkkokauppa ja Verkkokauppa+ edellyttävät vähintään myyntireskontra-osion päälläoloa. Lisäksi suositeltavia palveluita ovat kirjanpito, tilauskäsittely ja varastonhallinta. Myös Netvisorin laajennettu tuotehallinta on yhteensopivan Visma Verkkokaupan kanssa.

Palvelun käyttöönotto

Palvelun avaus ja hallinta tapahtuu suoraan Netvisor-palvelun sisältä: klikkaa yrityksen nimeä ja valitse "Netvisor-palvelut". Palvelun avaus sekä hallintaliittymän käyttö edellyttävät käyttäjähallitsijan roolia.  Käyttöoikeus palvelun päälle kytkemiseen annetaan automaattisesti kaikille yrityskäyttäjille.

Kotisivun ja verkkokaupan hallintaoikeudet on sidottu Netvisor-käyttäjän käyttäjäoikeusprofiiliin. Kun verkkokauppa otetaan käyttöön, asetetaan Visma Kotisivut ja Verkkokauppa -tuotteisiin automaattisesti muokkausoikeudet käyttäjille, joilla on joku seuraavista käyttäjäprofiileista:

 • Kaikki oikeudet
 • Myyntireskontrakäyttäjä
 • Yrityskäyttäjä

Selausoikeus-profiilin käyttäjä saa palveluun automaattisesti lukuoikeudet. Palvelun oikeuksia voidaan kuitenkin muokata vielä käyttäjäkohtaisesti käyttäjähallinnassa.

Visma Verkkokauppa sekä Verkkokauppa+ liitetään Netvisoriin automaattisesti kaupan perustuksen yhteydessä, joten palvelun käyttö ei edellytä Netvisorin ohjelmistorajapintapalvelun kytkentää. Samalla yrityksellä voi olla yhtäaikaisesti käytössä useita kotisivuja ja verkkokauppoja.

Verkkokaupan ja Netvisorin välillä ovat tuettuna seuraavat toiminnallisuudet:

Netvisorista Verkkokauppaan

 • Tuotteiden siirto (seuraavat tiedot siirretään)
  • tuotteen nimi*
  • tuotekoodi*
  • yksikkö
  • verokanta
  • nettohinta
  • bruttohinta
  • varastosaldo
  • paino

  • toimitusehdot
  • maksuehdot
  • hintaryhmät

* = pakollinen tieto

Verkkokaupasta Netvisoriin

 • tilausten siirto
  • Verkkokaupan tilaukset tuodaan valittujen asetusten mukaisesti Netvisoriin joko tilauksina tai laskuina
  • Tilaus kohdistetaan asetusten mukaisesti joko Netvisorin asiakasrekisterissä olevalle tilapäiselle asiakkaalle (TEMP) tai asiakas kohdistetaan käyttämällä verkkokaupasta tulevaa y-tunnusta/henkilötunnusta. Mikäli vastaavaa asiakastietoa ei löydy, luodaan se Netvisorin asiakasrekisteriin uutena asiakkaana
  • Mikäli verkkokaupassa on käytetty maksutapana Paysonia tai Paypalia, oston yhteydessä tehdystä maksusta tuodaan suoritustieto tilauksen siirron yhteydessä Netvisoriin

Kotisivun ja verkkokaupan perustaminen

Kun palveluosio on otettu käyttöön, löytyvät Kotisivujen ja Verkkokaupan toiminnallisuudet valitsemalla Laajennokset > Verkkokauppa. Kun palveluosioon ensimmäisen kerran kirjaudutaan, järjestelmä ohjaa käyttäjän yleisnäkymään, josta sivuston perustaminen aloitetaan. Voit aloittaa käyttöönoton klikkaamalla painiketta "Aloita perustamalla Kotisivu tai Verkkokauppa".

Tämän jälkeen valitaan palvelutaso kolmesta vaihtoehdosta (katso alla oleva kuva, kohta 1): 

 1. VISMA Kotisivut
 2. VISMA Verkkokauppa
 3. VISMA Verkkokauppa+

Valitse sopivin vaihtoehto klikkaamalla haluttua vaihtoehtoa. Valinnan jälkeen annetaan "Sivuston nimi" ja "Ylläpitäjän sähköpostiosoite" niille varattuihin kenttiin (2). Lopuksi palvelu otetaan käyttöön painamalla painiketta "Ota palvelu käyttöön" (3).

Perustamisen jälkeen viimeistellään käyttöönottoprosessi laittamalla asetukset Netvisorin osalta kuntoon. Valitse "Asetukset". Perusasetuksissa määritetään Palvelun taso ja tietojen päivitys, tapa kuinka Verkkokaupan tilaukset kirjataan Netvisoriin, mitä asiakkuutta käytetään tilauksilla sekä Checkout tiedot (Katso alla oleva kuva).

Tilauksia ei tuoda verkkokaupasta Netvisoriin, mikäli "Kirjaa ennakkosuoritukset" -kohdassa on ruksi, mutta Verkkokauppasuoritusten debet-tiliä ja Maksuoperaattorin provisiotiliä ei ole määritelty.

Seuraavassa kohdassa "Laskulla käytettävät tuotteet"  määritetään, mitä tuotenimikettä Netvisorissa tilauksella käytetään kuvaamaan verkkokaupassa määritettäviä alennuksia, rahti- ja käsittelykuluja. Netvisoriin luodaan automaattisesti esimerkkikuvan mukaiset tuotenimikkeet, ja ne ovat oletuksena valittuina, kun verkkokauppa kytketään päälle palvelunhallinnasta

Asetuksiin tehdyt valinnat tulee tallentaa painikkeesta "Tallenna muutokset" ennen kuin muutokset astuvat voimaan.

Toimitus- ja maksuehdot sekä Hintaryhmät päivittyvät Verkkokauppaan automaattisesti Netvisoriin tallennettujen tietojen mukaisesti. Näitä tietoja käytetään hyväksi kun verkkokauppaan luodaan toimitus- ja maksutapoja sekä asikasryhmille määritetään hintoja.

Verkkokaupan ja Kotisivujen hallinta sekä palvelujen muutos

Verkkokaupan ja Kotisivujen tietoja sekä palvelutasoa voidaan perustamisen ja käyttöönoton jälkeen muuttaa tarvittaessa Netvisorin verkkokauppaliittymän "Asetukset" -sivun kautta (katso kuva alla, kohta 1).

Palvelutason muutos tehdään valitsemalla "Päivitä palvelua" (katso kuva yllä, kohta 2). Seuraavassa näkymässä pääset valitsemaan halutun palvelutason valitsemalla kolmesta vaihtoehdosta: 

 1. VISMA Kotisivut
 2. VISMA Verkkokauppa
 3. VISMA Verkkokauppa+

Uusi sivusto voidaan perustaa "Asetukset" -sivun oikeassa ylälaidassa olevan toiminnon kautta, "Perusta uusi sivusto" (3). Uuden sivuston perustaminen noudattaa samoja käyttöönotonvaiheita kuin ensimmäisen sivuston perustaminen.

Kirjautuminen verkkokauppaan ensimmäisen kerran ja sivuston käyttöönotto

Verkkokauppaan kirjaudutaan verkkokauppaliittymän yleisnäkymästä, valitse Laajennokset > Verkkokaupan yleisnäkymä. Verkkokaupan ohjattuun käyttöönottoprosessiin kirjaudutaan valitsemalla "Siirry Verkkokaupan käyttöönottoprosessiin".

Käyttöliittymä ohjaa käyttäjän verkkokaupan käyttöönottosivulle, jossa on ohjeistettu vaiheistettu käyttöönotto. Ohjattu käyttöönotto auttaa luomaan halutun tyylin Verkkokauppaan ja käyttöönotossa edetään vaiheesta seuraavaan valitsemalla "Seuraava" kun kukin vaihe on tehty käyttöönottoavustimen mukaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan haluttu "Teema" verkkokaupalle ja tämän jälkeen syötetään yrityksen perustiedot. Viimeisessä vaiheessa valitaan, mitkä oletussivuista halutaan ottaa sivuille käyttöön. Viimeistele valinnat painamalla "Luo sivut"

Sivuston luonnin jälkeen käyttäjälle näytetään yhteenveto verkkokaupasta:

"Pääverkkotunnus" (katso yllä oleva kuva, kohta 1) on internet-selaimessa näytettävä verkko-osoite. 
"Linkityksen tila" (2) kertoo onko Visma Verkkokauppa yhdistetty taloushallinto-ohjelmiston kanssa. Linkitys muodostetaan automaattisesti Netvisoriin, kun käyttäjä lataa Netvisorissa käyttöliittymän "Yleisnäkymä"-sivun uudestaan Verkkokaupan luonnin jälkeen. 
Työskentely verkkokaupassa voidaan aloitaa valitsemalla painike "Aloita" (3).

Verkkokaupan perustamisen jälkeen, kirjautuminen verkkokauppaan tapahtuu Netvisorista verkkokauppaliittymän "Yleisnäkymä" -sivulta (katso kuva alla, kohta 1): 

Verkkotunnuksen käsittely verkkokaupassa

Internet-osoitteita kutsutaan verkkotunnuksiksi. Verkkosivustoon liitetään automaattisesti osoite, kun Visma verkkokauppa käynnistetään. Aloitusosoite pohjautuu siihen yritysnimeen, joka annettiin, kun sisäänkirjaus Visma Internet-palveluihin muodostettiin. Aloitussivu voisi näyttää tältä: www.yourvismawebsite.com/Testiyritys

Aloitusosoitetta ei kuitenkaan ole pakko vaihtaa välittömästi, vaan se voidaan vaihtaa myöhemminkin. On kuitenkin syytä hankkia pian oma verkkotunnus, koska se on yrityksen identiteetti verkossa.

Verkkotunnukset näkyvät Asetuksissa kohdassa Asetukset > Verkkotunnus (katso kuva alla). Listalla näkyvät verkkosivustoon liitetyt verkkotunnukset.

Verkkosivustoon voi liittyä useita verkkotunnuksia. Valitse näistä se, jota käytetään pääverkkotunnuksena (katso kuva alla, kohta 1). Kirjoitti käyttäjä verkkotunnusosoitteista minkä tahansa, hän ohjautuu kuitenkin pääverkko-osoitteeseen. Näin verkkosivustoon voi olla liitettynä useita verkko-osoitteita, mutta kävijät ohjautuvat silti valittuun pääverkko-osoitteeseen.

Mikäli verkkotunnusta ei ole, voi verkkotunnukset tarvittaessa tilata NameISP:n kautta. Rekisteröinti- sekä verkkotunnuksen uusimisesta tulevat kustannukset laskuttaa NameISP. Uusi verkkotunnus tilataan kohdasta "Tilaa uusi verkkotunnus" (2).

Verkkotunnusta tilatessa, kirjaa sille varattuun kenttään "Etsi vapaata verkkotunnusta" tunnus, jota halutaan käyttää. Huomaa, että palvelun kautta voi toistaiseksi hankkia ainoastaan .fi verkko-osoitteita. Tilaussivulla kohdassa asiakastiedot, annetaan tilaajan tiedot.

Verkkosivulle voidaan liittää myös olemassa oleva verkkotunnus (kato kuva yllä, kohta 3). Kun olemassa oleva verkkotunnus lisätään, on sähkäpostiosoitteen oltava oikea. Visma lähettää annettuun sähköpostiosoitteeseen tiedot verkkotunnuksen liittämisestä sivustolle.

Kieliversiot

Verkkokauppa+ ssa on mahdollista kääntää ja julkaista sivustot useilla eri kielillä. Kielet-toiminnolla voidaan luoda eri kielille omat sivustot alusta alkaen tai olemassa oleva sivusto voidaan kopioida uuden kielen pohjaksi ja kääntää tekstit. Julkaisun jälkeen vierailijat voivat valita käytettävän kielisyyden sivuilla. Tuotenimikkeiden kieliversiot tulee määritellä laajennetussa tuotehallinnassa (suomi, englanti, ruotsi) josta tieto siirtyy verkkokauppaan.

Verkkokauppa+ ssa löytyy myös toiminnot kansainväliselle myynnille. Tänne voidaan lisätä ne maat joihin halutaan myydä sekä antaa maksu- ja toimitustavat mitkä ovat käytettävissä kyseisissä maissa. Ohjelma käsittelee myynnin arvonlisäverokäsittelyn eri maille kirjanpitotilien ohjauksien mukaisesti.

Kotisivujen ja verkkokaupan tuki

Hallinta- ja integraatioliittymän ohjeet löytyvät Netvisorin ohjesivuilta. 

helpdesk@passeli.com neuvoo kotisivujen ja verkkokaupan käytössä ja tarjoaa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa. Suosittelemme tutustumaan myös Verkkokaupan CommunityynItse kotisivujen ja verkkokaupan sisällön hallintaa koskevat ohjeet löytyvät verkkosivuston oikeasta yläreunasta painamalla "kysymysmerkki" (?) -kuvaketta. Ohjeisiin pääsee käsiksi kun verkkokauppa on perustettu.

Kotisivujen/verkkokaupan sekä liittymän tiedossa olevat puutteet

 • Tuotetiedoista ei siirry verkkokauppaan
  • tuoteryhmätieto
  • kuvaustiedot
  • tuotekuvat
  • mallit ja alituotteet
  • Huom. Mikäli koostetuotteesta muodostetaan mallivariaatiot, ei tässä tapauksessa voida viedä koostetuotetta verkkokauppaan
 • Asiakastietojen kohdistuminen tilaukselta Netvisorin asiakasrekisteriin ei tue asiakaskoodia
 • Verkkokauppa+:n käyttäjäryhmien ja näissä olevien käyttäjien tiedot eivät siirry Netvisoriin
 • Kotisivujen ja verkkokaupan kautta voi toistaiseksi hankkia ainoastaan .fi-domaineja
 • Ei tukea alidomainin (kauppa.yritys.fi) käyttöön
 • Ulkomaankaupan erityiskysymykset (mm. arvonlisäveron erityisjärjestelmä ja kaukomyynti)

Palvelun irtisanominen

Kotisivut ja verkkokauppa -palvelun irtisanominen tehdään Netvisorista kotisivun/verkkokaupan asetussivulta, Laajennokset -> Verkkokaupan asetukset -> Asetukset -> Palvelun lopettaminen -> Ota palvelu pois käytöstä Irtisanominen voidaan tehdä milloin tahansa, mutta palvelu sulkeutuu kuukauden 1. päivä. Käyttäjä voi ennen palvelun sulkeutumista käydä perumassa irtisanomisen, jolloin palvelun voimassaolo jatkuu normaalisti. Palvelun sulkeutumisen jälkeen julkaistut sivut poistuvat saatavilta ja kotisivujen/verkkokaupan hallintasivuille ei pääse enää siirtymään. 

Sivujen tiedot säilytetään kuitenkin 6 kuukautta palvelun sulkeutumisen jälkeen ja mikäli tämän ajan kuluessa palvelu otetaan uudelleen käyttöön, aiemmin sivuille syötetyt tiedot ovat tallessa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.