Kannattavuusraportilla Tehtävien taloustietoja voi tarkastella Projekteittain, Asiakkaittain ja Vastuuhenkilöittäin. Yläosan parametreilla raporttia voi rajata halutuin osin.
Tuottojen osalta näkymässä näytetään tiedot tarjouksilta, tilauksilta ja laskuilta (linkitys tehtävään oltava). Kustannuksien osalta näytetään tiedot osto- ja matkalaskuilta, sekä työ- ja muilta kustannuksilta (linkitys tehtävään oltava). "Kannattavuus"-sarakkeessa näytetään tehtävien kate.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.