Tehtävät käyttää samaa asiakasrekisteriä kuin Myynti-osio, mutta Tehtävät-puolella on käytössä huomattavasti laajemmat raportointimahdollisuudet.

Tehtävät > Asiakkaat > Asiakaslistaus ja -haku

Ensimmäisellä välilehdellä on asiakkaiden listaus- ja hakutoiminnot, sekä asiakkaiden käsittely. Asiakkaita voi tallentaa asiakasjoukoiksi ja nämä tallennetut joukot löytyvät toiselta välilehdeltä.
Sivun yleiset toiminnot
Sivun yleiset toiminnot löytyvät sivun oikeasta yläreunasta. Kaikki asiakkaat voi listata sivun oikeasta yläreunasta löytyvästä linkistä. Linkin perässä on asiakkaiden kappalemäärä.
Uuden asiakkaan luominen on opastettu Myynti-osion ohjeessa.

Perushaku
Asiakkaita voidaan hakea perus- tai tarkennetun haun avulla.
Perushaku (katso kuva yllä, kohta 1) on oletuksena valittuna sivulle tultaessa. Perushaun avulla asiakkaita voi hakea tekstillä, jolle etsitään vastaavuttaa asiakkaan eri tiedoista.

Tarkennettu haku
Tarkennettu haku löytyy perushaun vierestä toiselta välilehdeltä.
"Perus- ja yhteystiedot" -valikko on valmiiksi avattuna kun Tarkennettu haku avataan. Rajauksia voidaan tehdä asiakkaan nimellä, koodilla, osoitteella, kontakti- ja yhteyshenkilöllä. Lisäksi valittavana ovat "Tyyppi" (yritys tai yksityinen) ja "Tila" (aktiivinen tai passiivinen), sekä asiakaskortilla olevan "Kommentti"-kentän sisältö. Lisärajauksia voidaan tehdä statuksen, asiakas- ja hintaryhmän, sekä myyjän mukaan (monivalinnat mahdollisia) - oletuksena näissä kentissä on valittuna "<Ei hakuehtoa>".

Osassa kenttiä on vihreällä plussalla valittavissa TAI-operaattori, esim. asiakkaan nimi on Matti TAI Mikko. TAI-operaattoreita voi lisätä rajattomasti. Lisättyjä hakukenttiä voi poistaa punaisesta raksista.

"Lisätiedot, laskutus sekä tuotteet ja toimitus" -valikko on oletuksena kiinni, sen voi avata painamalla otsikkorivin alussa olevaa plussaa. Mikäli yritys käyttää lisätietokenttiä ja on ohjannut niitä näkymään asiakkaassa, niin ko. valinnat ovat käytettävissä hakuehdoissa (katso kuva alla, kohta 1). Mikäli lisätietokenttiä ei ole käytössä, tai niitä ei ole määritetty näkymään asiakkaissa, niin ko. kohta on tyhjä.
Rajauksen voi tehdä lisäksi tuotteiden ja toimituskiellon perusteella (2).
Laskutustiedoilla on myös mahdollista rajata hakua (3).

Tarkennetun haun avulla asiakkaiden hakeminen on helpompaa kuin perushaussa, koska tämä haku antaa määritellä asiakkaan eri tiedoille eri hakusanat.

Hakuehtojen tyhjentäminen
Yhdenkin hakuehdon valinta/antaminen tuo hakualueen yläpalkin oikeaan reunaan hakuehtojen tyhjentämistoiminnon.
Linkin avulla voidaan kerralla poistaa/nollata kaikki alueen hakuehdot. Linkistä myös helposti huomaa, jos jokin hakuehto on jäänyt rajaamaan näytettäviä tehtäviä, sillä linkki näkyy vain jos jokin ehto on annettu.

Haun kohdistaminen
Tarkennetun haun hakuehdoilla voidaan hakea asiakkaita koko asiakasrekisteristä tai vaihtoehtoisesti haku voidaan rajata koskemaan vain tiettyä tallennettua asiakasjoukkoa.

Hakutulokset - asiakkaat
Hakuehtojen mukaiset tulokset tulevat näkyviin hakuehtojen alapuolelle. Otsikon perässä näkyy hakuehtojen mukaisten asiakkaiden lukumäärä.
Mikäli listaukseen on tultu tallennettujen asiakasjoukkojen kautta, näytetään myös valitut asiakasjoukot ja niiden yhdistämisehdot.
Asiakkaan nimi toimii linkinä asiakasnäkymään. "Laskuta" -sarakkeen vihreästä plussasta käynnistetään uuden myyntilaskun luominen, "Luo tehtävä" -sarakkeen plussasta uuden tehtävän luominen.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.