Tehtävänhallinnan asetuksia ja oletustietoja hallitaan tällä sivulla.

Tehtävät > Asetukset > Asetukset ja oletustiedot

Sähköpostiasetukset (katso kuva yllä, kohta 1) - Järjestelmän oletukset lähettäjän sähköpostiosoitteet ja lähettäjän nimen osalta. Viestipohjalle tallennetut tiedot yliajavat nämä oletukset.

Oletuslaskutustuotteet (2) - Nämä tuotteet (Tuntityö, Päivärahat, Matkakorvaukset, jne.) perustetaan automaattisesti järjestelmän toimesta, kun Tehtävänhallinta otetaan käyttöön. Kun tehtävälle lisätään laskutettavia kuluja, esim. tuntitöitä, niin näissä asetuksissa valitaan ko. kululajia vastaava laskutustuote hakukentän avulla (tekee haun tuoterekisteriin). Kululaji näkyy tehtävällä, laskutustuote muodostettavalla laskulla.

Kirjauslajikohtaiset oletuslaskutustuotteet (3) - Mikäli yrityksellä on käytössä myös HRM:n Matkat -palvelu, niin sinne perustetut kirjauslajit näytetään tällä listalla. Jokaiselle kirjauslajille on mahdollista valita oma laskutustuotteensa hakukentän avulla (tekee haun tuoterekisteriin). Esim. Kirjanpitotyön laskutustuote on tässä esimerkissä Kuukausikirjanpito. Tuotteen hinta määritellään tuotekortille ja sitä käytetään laskurivillä kirjanpitotyön tuntihintana.

Muut asetukset (4) - Valittavana on kaksi asetusta:

  • Näytä tehtäväkohdistus työajansyötössä - Valinta lisää HRM:n työajanseurantaan mahdollisuuden kohdistaa tuntikirjauksia tehtävälle. Kohdistetut tunnit on samalla mahdollista merkitä myös laskutettaviksi tunneiksi, jolloin kirjaukset tulevat näkyviin tehtävän taloustiedot-välilehdellä. Kulut on mahdollista myös laskuttaa tehtävältä.
  • Erittele henkilötiedot laskun liitetiedoissa - Mikäli valittuna, niin tehtävälle kohdistetut tuntikirjaukset eritellään tehtävän kautta muodostetulla (palvelulaskutus) laskulla henkilöittäin.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.