Aloitussivulla on oletuksena valmiita kaavioita, kuten liikevaihto. Näkymää voidaan muokata ja ottaa jokin kaavio pois näkyvistä tai vaihtaa tämän paikkaa. Raporttien avulla voidaan myös lisätä haluttu rivi kaavioksi etusivulle.

Yläreunan painikkeet

Yläreunassa on painike, jonka avulla voi lähettää sähköpostia. Tähän voi lisätä pdf -liitteen, jonka maksimikoko on 10 MB. Tämän avulla voidaan esimerkiksi infota, mikäli on tehnyt muutoksia vaikkapa budjettiin ja halutaan jonkun henkilön tarkistavan vielä tämän. Tämä vieressä on ohje pikakuvake. Tämä vie järjestelmän ohjeisiin. Omaa nimeä klikkaamalla voi kirjautua ulos Financial Overview:stä.

Kaavioiden tulostaminen

Kaaviot voi tulostaa tulosta -painikkeesta. Tämän jälkeen voi ottaa kantaa sisällytetäänkö tehdyt kommentit tulosteelle. Nämä tulevat tulosteen loppuun. Kaaviot voi myös tallentaa asiakirjoihin.

Kommenttien lisääminen 

Aloitusnäkymään ja muuallekin voi lisätä kommentteja. Nämä tulevat näkyviin ruudun oikeaan reunaan. Omia kommentteja voi muokata ja poistaa. Olemassa oleviin kommentteihin voi myös vastata. Asetukset ja käyttöoikeudet -kohdan kautta voi määritellä käyttöoikeudet kommenttien osalta. Vaihtoehtoina on antaa muokkausoikeudet, jolloin kommentteja voi lisätä. Lukuoikeuksilla näkee kommentit. Mikäli ei anna oikeuksia, ei kommentteja näe. 

Oletuskaavion lisääminen

Näkymän yläreunassa on kaavio -kuvake, josta voidaan lisätä oletuskaaviot takaisin etusivulle. Tämän avulla voi lisätä "kulurakenne kumulatiivinen", "kulut" ja "tuotot ja kulut" -raportin aloitussivulle. Mikäli nämä ovat jo lisättynä, ei lisää kaavio -painike aktivoidu. Kaavioita voi lisätä myös raportit välilehdeltä halutun rivin perästä.

Kaavion muokkaaminen

Olemassa olevaa kaaviota voi muokata kynä -painikkeesta.

Mikäli kyseinen kaavio on oletuskaavio, ei sen nimeä voi muokata. Mikäli tämä on itse tehty raporttien kautta, niin sen jälkeen nimi -kenttä on muokattavissa. Raportissa voidaan ottaa kantaa, onko arvot kuukausitasolla vai tulevatko ne kumulatiivisesti. Voidaan ottaa myös kantaa, näytetäänkö edellisen vuoden arvot ja näytetäänkö Financial Overview:n kautta tehty budjetti ja/tai ennuste. Näytä käänteiset arvot muuttaa lukujen etumerkkiä. Positiivisista arvoista tulee negatiivinen arvo ja negatiivisista vastaavasti positiivinen.

Kaavion voi poistaa aloitussivulta ns. alaspäin olevasta kolmio -kuvakkeesta. 

Kaavion paikkaa voi myös vaihtaa aloitussivulla. Tämä onnistuu viemällä hiiri halutun kaavion päälle ja hiiren painike muuttuu ns. siirrä painikkeeksi. Painetaan hiiren oikea painike pohjaan ja siirretään kaavio jonkun toisen kaavion päälle, jolloin kaavio siirtyy tämän kaavion kohdalle.

Kaavioiden muokkaaminen on yrityskohtaista, eli käyttäjien tekemät muutokset vaikuttavat myös yrityksen toisiin käyttäjien näkymiin. 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.