Tuotteiden lisääminen Netvisorista Verkkokauppaan

Verkkokauppa ei toistaiseksi tue laajennetun tuotehallinnan tuoterakenteita tuotteiden viennissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Netvisorin tuoterekisteriin luotuja mallirakenteita tai koostetuoterakenteita (alituotteet) ei voida viedä verkkokauppaan. Verkkokauppaliittymässä voidaan käsitellä vain yksittäisiä tuotenimikkeitä ilman rakenteita.

Verkkokaupassa on mahdollista lisätä tuotenimikkeille mallivariaation mukaiset ominaisuudet, kuten väri, koko jne., jotka saadaan näkyviin tuotekategorioihin. Käyttäjän on luotava ominaisuudet ja niiden arvot suoraan verkkokaupasta käsin.

Seuraavat tuotekortille tallennetut tiedot sisältyvät tuotteiden vientiin mukaan:

 • Tuotekoodi*
 • Tuotenimike*
 • Yksikkö (esim. kpl)
 • Verokanta
 • Nettohinta
 • Bruttohinta
 • Paino (kg)
 • Varastosaldo

*=pakollinen tieto

Muut tarvittavat tiedot on syötettävä tuotteille verkkokaupassa.

Tuotteita voidaan lisätä verkkokauppaan joko yksitellen tai tuoteryhmittäin. Tuotteiden lisääminen Netvisorista verkkokauppaan tapahtuu verkkokauppaliittymän "Tuotteet" -sivulta.Yksittäinen tuote lisätään verkkokauppaan valitsemalla tuotehaulla haluttu tuote (katso kuva yllä, kohta 1.). Tuote ilmestyy verkkokauppaan päivitettävien tuotteiden listalle. Listalle siirretyt tuotteet siirtyvät verkkokauppaan ajastetussa automaattisessa viennissä. Vienti tapahtuu 5 minuutin välein.

Tuotteita voidaan viedä Netvisorin tuoterekisteristä verkkokauppaan myös tuoteryhmittäin. Mikäli tuoteryhmä valitaan listalle, viedään verkkokauppaan kaikki siihen kuuluvat tuotteet. Huomaathan, että tuoteryhmää itsessään ei siirretä verkkokauppaan. Vain tuoteryhmän sisältämät tuotteet siirtyvät Verkkokauppaan.

Kun tuotteet on päivitetty verkkokauppaan voidaan tuoteryhmän sisältäviä tuotteita tarkastella samassa näkymässä löytyvästä listauksesta.

Alituoteryhmien käyttäminen tuotteiden lisäämisessä (vain laajennetussa tuotehallinnassa)

Laajennetun tuotehallinnan ominaisuuksiin kuuluu tuoteryhmähierarkian luominen tuoterekisteriin Netvisorissa. Tämä tarkoittaa, että laajennetun tuotehallinnan käyttäjät voivat viedä tuotteita verkkokauppaan tuoteryhmien hierarkkisen rakenteen mukaan valitsemalla vientiin tuoteryhmä, jonka alta löytyy alaryhmiä. Tällöin verkkokauppaan viedään kaikki tuotteet jokaiselta valitun tuoteryhmän alaryhmätasolta.

Valitun tuoteryhmän alta löytyviltä tuoteryhmätasoilta viedään kaikki tuotteet verkkokauppaan, mikäli "Lisää alituoteryhmät" on valittu (Katso kuva alla).

Virheilmoitukset tuotteiden lisäämisen yhteydessä

Järjestelmä ilmoittaa mahdollisista viennin yhteydessä tapahtuneista virheistä, joiden perusteella käyttäjän on helppo korjata tilanne. Mahdolliset virheet löydät verkkokauppaliittymän "Tuotteet" -sivulta.

Tuotetietojen päivittäminen Verkkokaupassa oleville tuotteille

Verkkokauppaan päivitetään verkkokauppaliittymän tukemat tuotetiedot automaattisesti, kun tuotetietoja päivitetään Netvisorin tuoterekisteristä käsin.

Seuraavat tuotekortille muutetut tiedot päivitetään automaattisesti verkkokauppaan:

 • Tuotekoodi*
 • Tuotenimike*
 • Yksikkö (esim. kpl)
 • Verokanta
 • Nettohinta
 • Bruttohinta
 • Paino (kg)
 • Varastosaldo

*=pakollinen tieto

Muut tarvittavat tiedot on päiviettävä tuotteille verkkokaupassa. Tuoterekisteriin tehdyt päivitykset ajetaan automaattisesti 5 minuutin välein Netvisorista verkkokauppaan.

Tuotteiden poistaminen Verkkokaupasta

Netvisorista verkkokauppaan vietyjä tuotteita voidaan poistaa useammalla tavalla verkkokaupasta, ja riippuen siitä onko käytössä tavallinen vai laajennettu tuotehallinta. Kaikki poistoon johtavat toimenpiteet tehdään Netvisorista käsin. 

Poistot tavallisessa tuotehallinnassa:

 1. Verkkokauppaliittymän "Tuotteet" -sivulla manuaalisesti
 2. Asettamalla tuotekortilta tuote EI-myytäväksi (=ruksi pois kohdasta Myytävä)
 3. Asettamalla tuotekortilta tuote passiivikseksi (=ruksi pois kohdasta Aktiivinen)
 4. Poistamalla tuote suoraan Netvisorin tuoterekisteristä

Poistot laajennetussa tuotehallinnassa:

 1. Verkkokauppaliittymän "Tuotteet" -sivulla manuaalisesti
 2. Asettamalla tuotekortilta tuote EI-myytäväksi (=ruksi pois kohdasta Myytävä)
 3. Poistamalla tuote julkaisusta (Vain laajennettussa tuotehallinnassa)
 4. Poistamalla tuote suoraan Netvsiorin tuoterekisteristä

Tuote poistetaan aina verkkokaupasta, kun joku edellämainituista toiminpiteistä tehdään.

Tuotteiden poistaminen verkkokauppaliittymästä käsin

Tuotteet poistetaan verkkokaupasta alla olevan kuvan mukaisesti, katso kohta 1. Kaikki tuoteryhmän mukana viedyt tuotteet poistetaan verkkokaupasta, kun tuoteryhmä poistetaan listalta.
Tuoteryhmän mukana vietyjä tuotteita ei voida poistaa yksitellen vaan ne on poistettava tuoteryhmän mukana. Yksittäin lisätyt tuotteet poistuvat normaalisti liittymän poisto -toiminnolla. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.