Tulosnäkymä
Tulosnäkymän tulokulma raportointiin on talouspainotteinen. Näkymästä voi tarkastella työnkuluittain mm. kannattavuutta. Lisäksi näkymästä voidaan nopeasti katsoa käyttäjien työmäärää, tehtyjä aktiviteetteja, saatuja yhteyspyyntöjä jne.

Tulosnäkymän näkökulmaa voidaan vaihtaa haluttaessa, sekä rajata esim. vain tiettyä käyttäjää koskevaksi.
Myynnin kehitys
Tehtävien tulosraportin toinen välilehti on Myynnin kehitys.
Top 10 myyntiraportti on Tulosnäkymän oheisraportti. Näkymässä koostetaan Top 10 -dataa Asiakkaittain, Tuotteittain, Asiakasryhmittäin ja Myyjittäin. Näkymässä on käytettävissä rajaavia parametreja.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.