Yhteyspyyntölistauksessa näytetään järjestelmään sekä manuaalisesti tallennetut, että ulkoisten viestilähteiden kautta tulleet yhteyspyynnöt.

Tehtävät > Yhteyspyynnöt > Yhteyspyyntölistaus

Saapunut viesti avataan painamalla viestin nimeä. Näkymän alaosassa on kaksi massatoimintoa "Lähetä vastausviesti valituille" ja "Sulje valitut". Viestin sulkeminen siirtää viestin tämän näkymän toiselle välilehdelle "Suljetut pyynnöt".

Pyynnön toimenpiteissä (katso kuva yllä, kohta 1) valitaan muodostetaanko yhteyspyynnöstä uusi tehtävä, vai liitetäänkl se olemassa olevalle tehtävälle kommentiksi:
Muodosta uudeksi tehtäväksi
Uutta tehtävää luotaessa valitaan asiakas (2), jolle tehtävä lisätään. Mikäli asiakas on jo tallennettuna järjestelmään, voidaan tieto hakea hakukentästä. Jos asiakasta ei ole asiakasrekisterissä, niin "Luo uusi asiakas" -linkistä voidaan perustaa uusi asiakkuus. Jos asiakas on edellä valittu asiakaskortistosta, niin seuraavaksi voidaan valita muodostettavalle tehtävälle yhteyshenkilö (3). Yhteyshenkilön tulee olla tallennettuna asiakaskortille. Uusi yhteyshenkilö voidaan luoda "Luo uusi yhteyshenkilö" -linkistä.
Kun valinnat on tehty, painetaan "Luo uusi tehtävä" -nappia. Tehtävän ensimmäiseksi kommentiksi otetaan teksti järjestelmään haetusta yhteyspyynnöstä. Mikäli yhteyspyynnön mukana tuli liitetiedostoja, ne liitetään tehtävän kommentille mukaan.

Liitä pyyntö tehtävälle kommentiksi
Jos yhteyspyyntö halutaan liittää olemassa olevalle tehtävälle kommentiksi, voidaan tehtävä hakea syöttämällä tehtävän numero "Valitse tehtävä" -kenttään. Mikäli tehtävän numero ei ole tiedossa, voidaan tehtäviä rajata asiakkaalla ja sitten valita asiakkaan tehtävistä haluttu.

Suljetut yhteyspyynnöt

Suljettuja yhteyspyyntöjä on mahdollista selata omalta välilehdeltään. Näkymää on mahdollista rajata kohdan "Näytä" toiminnoilla. Suljettu yhteyspyyntö on mahdollista palauttaa avoimeksi painamalla yhteyspyynnön nimeä (aihe) ja sieltä "Avaa pyyntö".Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.