HUOM! Financial Overview poistuu käytöstä 30.6.2022. Tilalle tulee Netvisorin Controller, lisätietoa täällä Uusi Controller.Financial Overview:n kautta voidaan nähdä yrityksen kirjanpitoon liittyviä raportteja. Raportit -välilehdeltä löytyy tuloslaskelma, tase ja tunnuslukuraportit.

Kausi kenttää pääsee vaihtamaan päättyen valikosta ja valitsemalla sieltä esimerkiksi kuukauden viime tilikaudelta. 

Laskentakohteet raporteilla

Raporteille voi myös ottaa laskentakohteet mukaan tekemällä rajaukset "Laskentakohdeotsikko" ja "Laskentakohde" laatikoista. Laskentakohde tulee näkyviin listaan vain, jos kyseisellä kohteella on tapahtumia kyseisellä tilikaudella. Jos esim. kohdetta on käytetty aiemmalla tilikaudella, muttei valitulla kaudella, niin tämä ei tule näkyviin listaan. FO ei tue hierarkisia laskentakohteita, joten Netvisorissa mahdollisesti olevat alikohteet näytetään samantasoisina FO:n puolella.

Alla olevista kuvakkeista voi siirtää raportin Exceliin tai tulostaa pdf -muodossa. Tässä kohtaa voi myös valita sisällytetäänkö omat kommentit tulosteelle ja tallennetaanko kyseinen raportti asiakirjoihin. Kommentti-painikkeella voi raportille tehdä uuden kommentin ja aikaisemmat kommentit näkyvät painettaessa tätä painiketta.

"Näytä alaotsikot" -valinta tuo näkyviin kaikki tiliryhmät raportille. 

"Näytä tilit" -valinta tuo raportille saldot näkyviin tileittäin. 

"Summat" -kentässä voidaan valita, näytetäänkö summa euroina vai euroina pyöristettynä lähimpään tuhanteen.

Raportteja voidaan avata tiliryhmän osalta ja nähdä summat tileittäin. Summasta porautumalla nähdään siihen liittyvät tositteet ja voidaan avata. Tositenäkymässä on linkki, josta painamalla päästään itse Netvisorin puolelle kyseiselle tositteelle.

Tuloslaskelma

Kuukausittainen yhteenveto

Tuloslaskelma voidaan valita kuukausittaisena yhteenvetona, jolloin se haetaan tilikauden alusta halutun kuukauden loppuun, joka on samalla tilikaudella.

Kuukausi

Kuukausi välilehti näyttää raportin halutulta kuukaudelta ja tähän raporttiin saadaan halutessaan budjettiarvot mukaan. Raportti näyttää myös kyseisen kuukauden arvoja viimevuodelta. Tili tulee näkyviin listaan, jos sillä on tapahtumia kirjanpidossa.

Mikäli budjettitiedot otettiin mukaan, voidaan poikkeama budjetti kohdasta valita, näytetäänkö ero prosentteina vai numeroina.  Kumulatiivinen poikkeama budjetista verrataan toteutuneita arvoja sekä budjetoituja arvoja tilikauden alusta haluttuun kuukauteen asti.

Ne arvot, joilla on positiivinen vaikutus tuottoon näytetään vihreällä ja ne arvot, joilla on negatiivinen vaikutus tuottoon näytetään punaisella.

Vain kuukausi -välilehdellä voidaan ottaa toteuma-budjettivertailu. Tuloslaskelma kuukausi -raporttia voidaan muokata ja saada siihen näkyviin lisää haluttuja kenttiä. Tämä onnistuu avaamalla raportin ja klikkaamaalla ns. ratas -painiketta. 

Tämän jälkeen avautuu alla oleva näkymä, josta voidaan siirtää halutut sarakkeet näkyville. Valitut sarakkeet kohdassa olevat tulevat näkyviin raportille. Rivien paikkaa voi myös vaihtaa rivien perässä olevasta ns. palkista. Myöskin jo valittuja sarakkeita voidaan ottaa pois näkyvistä.

Rullaava 12 kk Kuukausittaiset arvot

Rullaava 12 kk Kuukausittaiset arvot -raportti näyttää yrityksen tuloskehityksen viimeisen 12 kuukauden aikana, raportti päättyy siihen kuukauteen, jonka olet valinnut päätöskuukaudeksi. 

Rullaava 12 kk Vuosittaiset arvot

Rullaava 12 kk Vuosittaiset arvot raportti näyttää miten yrityksessä on mennyt viimeisen 12 kuukauden aikana. Arvot päättyvät valittuun kuukauteen asti. Kuukausittainen arvo lasketaan lisäämällä kuluvan kuukauden arvon edellisten 11 kuukausien arvoon.


Tase

Tase mittaa yrityksen varojen ja velkojen arvoa tietyltä ajanjaksolta.

Kuukausittainen yhteenveto

Raportin voi ottaa kuukausittaisena yhteenvetona, joka näyttää arvot valittuun kuukauteen asti. Alkusaldo näyttää kyseisten tilien alkusaldoa tilikauden alussa ja loppusaldo on kyseisten tilien saldo valittuun päättymiskuukauteen asti.

Kuukausi

Taseen kuukausi -raportti näyttää tapahtumat kyseiseltä kuulta. Alkusaldo on tilikauden alkusaldo. Alkusaldo valitun kuukauden osalta on kyseisen kuukauden edellisen kuukauden loppusaldo. Muutos on kyseisen kuukauden tapahtumat ja loppusaldo on valitun kuukauden loppusaldo.

Tunnuslukuraportti

Tunnuslukuraportti näyttää erinäisiä tunnuslukuja yrityksen tilanteesta valittuun kuukauteen asti. Kyseisten tunnuslukujen perässä on info -painike, joka näyttää kyseisen tunnusluvun laskukaavan. Yhteensä -kenttä laskee esim. myyntikate% osalta koko vuoden myyntikatteen / koko vuoden liikevaihdolla *100. 

Kaavion lisääminen aloitussivulle

Raporttien riveistä voidaan muodostaa kaavio, tämä kaavio saadaan näkyville Financial Overview:n aloitussivulle. 

Kaavion voi lisätä rivin perässä olevasta kaavio -kuvakkeesta.

Alla oleva esimerkki on tehty myynti tilin tapahtumista. Kaaviolle voi antaa halutun nimen ja valita miten arvot lasketaan. Otetaanko arvot kuukausittain vai lasketaanko nämä kumulatiivisesti. Raportille voidaan ottaa näkyviin edellisen vuoden arvot ja mahdollinen budjetti. Näytä käänteiset arvot muuttaa lukujen etumerkkiä. Negatiivisista arvoista tulee positiivisia ja vastaavasti positiivisista negatiivisia. Raportin koko vaikuttaa miten suurena tämä näkyy aloitussivulla. 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.