Rekistereiden synkronointi
Asiakasrekisteri
Tuoterekisteri
Työt/projektit
Asiakasrekisterin kenttien vastaavuudet
Tuoterekisterin kenttien vastaavuudet

Netvisor-Severa -integraatio on toteutettu niin, että asiakas- ja tuoterekisteri siirtyvät automaattisesti Severasta Netvisoriin tai Netvisorista Severaan. Tämän lisäksi voidaan myös siirtää Severan työt/projektit ja yksiköt automaattisesti Netvisoriin laskentakohteiksi tai nämä tiedot voivat siirtyä myös Severasta Netvisoriin esimerkiksi laskun siirron yhetydessä. Automaattisesti siirrettävien rekistereiden synkronointi tapahtuu ajastetusti noin neljänkymmenen minuutin välein. Huomioi, että käyttöönottossa rekistereiden synkronointi voi kestää kauemmin. Synkronointiasetuksia voi muokata käyttäjä, jolla on yrityksen käyttöoikeuksissa Käyttäjähallitsija (KH)-rooli.

Rekistereiden synkronointi

"Netvisor-Severa liittymän asetukset" -välilehdellä otetaan kantaa liittymän automaattisesti siirtyvien rekistereiden asetuksiin. Asetuksien lisäämistä varten tulee käyttäjällä olla KH-oikeudet Netvisorissa. Asiakas- ja tuoterekistereiden siirto tehdään järjestelmien välillä automaattisesti ajastetusti noin 40 minuutin välein ja laskentakohteiden siirto tapahtuu viimeistään seuraavan yön aikana.

2016-12-16_Severa_synkronointi_pallot.jpg

 

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteri voidaan siirtää joko Netvisorista Severaan tai Severasta Netvisoriin (katso kuva yllä, kohta 1). Asiakastietojen osalta liittymä tuo uusia asiakkaita sekä päivittää olemassa olevien asiakkaiden muuttuneita tietoja asiakaskoodin perusteella. Liittymä siirtää myös passiiviset asiakkaat Netvisorista Severaan ja toisinpäin, jos siirtoasetus on Severasta Netvisoriin. Huomioi, että lähtöjärjestelmästä poistettuja asiakkaita ei kuitenkaan poisteta kohdejärjestelmästä. 

Kun asiakastietoja ollaan siirtämässä Severasta Netvisoriin päin, tulee Severan asiakaskortilta löytyä siirron kannalta pakolliset tiedot:

  • Y-tunnus (paitsi jos kyseessä on henkilöasiakas)
  • Nimi
  • Osoitetiedon tulee löytyä pääkonttorin alta
  • Severan asiakasnumeroa ei saa löytyä Netvisorista.
  • Verkkolaskuoperaattorin tulee olla tuettu Netvisorissa ja kirjoitusmuoto tulee vastata Netvisorin muotoa. Katso tuetut verkkolaskuoperaattorit taulukosta

Kun asiakastietoja ollaan siirtämässä Netvisorista Severaan päin, Netvisorin asiakaskortilta tulee löytyä asiakasnumero. Asiakasnumero ei saa alkaa nollalla ja se saa sisältää ainoastaan numeroita. Asiakasnumero on pakollinen tieto Severassa.

Mikäli asiakasrekisterin osalta tehdään "Ei siirretä - Käytä tilapäisasiakasta" -valinta, on Netvisorin asiakasrekisteriin perustettava "TEMP"- asiakaskoodilla varustettu tilapäisasiakas asiakaskortti, jolloin tuotavat laskut voidaan kohdistaa kyseiselle asiakaskortille.

 

Tuoterekisteri

Tuoterekisteri voidaan siirtää joko Netvisorista Severaan tai Severasta Netvisoriin (katso kuva yllä, kohta 2). Tuotteiden osalta liittymä tuo uusia tuotteita, mutta asiakastiedoista poiketen liittymä ei päivitä olemassaolevien tuotteiden tietoja. Lähtöjärjestelmästä poistettuja tuotteita ei myöskään poisteta kohdejärjestelmästä.

Mikäli tuoterekisterin osalta tehdään "Ei siirretä - Käytä tilapäistuotetta" -valinta, on Netvisorin tuoterekisteriin ensin luotava uusi "TEMP" -tuotekoodilla varustettu tilapäistuote, jolloin laskurivit voidaan kohdistaa kyseiselle tuotteelle.

 

Työt/projektit

Severan työt/projektit ja yksiköt on mahdollista siirtää laskentakohteiksi Netvisoriin (katso kuva yllä, kohta 3). Valinta "Siirretään Severan projektit laskentakohteiksi Netvisoriin" tuo esille "Laskentakohdeotsikot" - valikon (kuva yllä, kohta 4), jossa voidaan valita, minkä Netvisorin laskentakohdeotsikon alle Severan työt/projektit ja ja liiketoimintayksiköt listautuvat. Mikäli valinta jätetään jomman kumman otsikon osalta tyhjäksi, ei kyseisiä kohteita luoda Netvisoriin automaattisesti. Laskentakohteiden osalta liittymä tuo uusia projekteja ja yksikköjä sekä päivittää olemassa olevien laskentakohteiden muuttuneita nimitietoja. "Tuo myös töiden vaiheet" -valinnalla voidaan Severasta tuoda myös töiden vaiheet laskentakohteiksi Netvisoriin (kuva yllä, kohta 5). Vaiheet tulee olla Severassa numeroitu yksilöllisesti, jotta esimerkiksi saman nimisten vaiheiden siirto onnistu järjestelmien välillä.

Ajastettu tuonti mahdollistaa kaikkien laskentakohteiden luomisen kerralla, jolloin Netvisorin ostolaskurivit on mahdollista viedä kuluriveiksi Severaan. Laskentakohdetietoja siirtyy Severasta Netvisoriin myös myynti- ja matkalaskujen siirtojen yhteydessä, mikäli myynti- ja matkalaskujen siirtoasetuksiin on määritetty laskentakohteiden siirtyminen ja tuotavaa laskentakohdetta ei vielä löydy Netvisorin laskentakohteista. 

Asiakasrekisterin kenttien vastaavuudet

Alla olevassa taulukossa on Severan ja Netvisorin asiakasrekisterin kenttien vastaavuudet

Kenttä NetvisorissaKenttä Visma SeverassaMerkkimäärä/Lisätietoja
AsiakaskoodiAsiakasnumeroEi saa alkaa nollalla, esim. 0001, kun tietoja siirretään Netvisorista Severaan päin.
Asiakkaan nimiAsiakkaan nimiPakollinen tieto, että asiakastiedot siirtyvät Netvisoriin
VerkkolaskuosoiteVerkkolaskuosoite 
OperaattoritunnusVälittäjän tunnusVerkkolaskuoperaattorin tunnuksen kirjoitusmuodon tulee vastata Netvisorin muotoa, muutoin asiakastiedot eivät siirry Netvisoriin. Tästä taulukosta löytyy lista Netvisorin sallimista verkkolaskuoperaattoreista.
KommenttiMuistiinpanot 
Sähköpostiosoite / sähköpostilaskutusosoiteSähköpostiJos Netvisorissa on aktivoitu sähköisistä palvelukanavista Myyntilaskun välitys sähköpostitse -kanava päälle, viedään Severassa oleva sähköpostiosoite molempiin Netvisorin kenttiin.
Y-tunnusY-tunnusPakollinen tieto, että asiakastiedot siirtyvät Netvisoriin
KotisivutWww-sivu 
LaskutusosoiteOsoiteLaskutustiedot siirtyvät, kun Severassa on valittu "Laskutus" -valinta yhteystieto valintoihin ja lisäksi laskutusosoite tulee olla valittu yrityksen pääkonttorin osoitteeksi
PostitoimipaikkaKaupunki 
PostinumeroPostinumero 
MaaMaa 
PuhelinPuhelin 
TelefaxFaksi 
Toimipaikan nimiAsiakkaan nimiToimitusosoitetiedot siirtyvät, jos Severassa  osoite löytyy pääkonttorin alta ja osoitteelle on valittu Posti -valinta osoitteen tallennuksen yhteydessä.
OsoiteOsoite 
KaupunkiKaupunki 
PostinumeroPostinumero 
MaaMaa 
Laskun kieliKieli 
AktiivinenAktiivinen 

Tuoterekisterin kenttien vastaavuudet

Alla olevassa taulukossa on Severan ja Netvisorin tuoterekisterin kenttien vastaavuudet.

Mikäli jo siirrettyjen tuotetietojen osalta on tehty muutoksia Severassa, niin kyseisten tuotteiden tiedot eivät päivity enää järjestelmien välillä.

Kenttä NetvisorissaKenttä Visma SeverassaMerkkimäärä/Lisätietoja
TuotekoodiTuotteen koodiAnnettava Netvisorissa, että tiedot siirtyvät Severaan
TuotenimikeNimiVain 100 merkkiä voidaan siirtää, tuonti epäonnistuu jos Netvisor nimike ylittää tuon 
HankintahintaKuluAsetetaan nollaksi Netvisorissa, jos Severasta ei saada arvoa
PerushintaYksikköhintaAsetetaan nollaksi Netvisorissa, jos Severasta ei saada arvoa. Aina nettohinta.
Alv-kantaALVAsetetaan nollaksi Netvisorissa, jos Severasta ei saada arvoa
YksikköYksikkö 
Kuvaus- 
AktiivinenAktiivinen 
Myyntituote-Siirrettävä tuote merkitään aina Netvisorissa myyntituotteeksi siirron yhteydessä


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.