Asiakaslistauksien kautta muodostetut asiakasjoukot näkyvät tällä sivulla: Tehtävät > Asiakkaat > Asiakaslistaus- ja haku > Tallennetut asiakasjoukot (näkymän toinen välilehti)
Yhden joukon sisällön näyttäminen
Yksittäisen joukon sisältämien asiakkaiden näyttäminen onnistuu "Asiakkaat" -sarakkeen lukumäärää klikkaamalla. Linkki vie "Asiakaslistaus ja -haku" -sivulle, jolla valitun joukon asiakkaat listataan.

Joukon poistaminen
Tallennetun asiakasjoukon voi poistaa rivin perässä olevasta punaisesta raksista. Useamman joukon yhtäaikainen poistaminen löytyy asiakasjoukkojen toiminnoista.

Useamman joukon sisällön näyttäminen / joukkojen yhdistäminen
Joukkotaulukon alta löytyvien toimintojen avulla voidaan listata useamman valitun joukon asiakkaat. Yksinkertaisimmillaan voidaan listata jokaisen valitun joukon sisältö, tai joistain joukoista voidaan jättää näyttämättä tiettyihin joukkoihin kuuluvat asiakkaat. Erilaiset joukoille tehtävät toiminnot on esitelty Toiminnot-osiossa.

Uuden joukon muodostaminen/tallentaminen
Uutta joukkoa ei voi tehdä tältä Tallennetut asiakasjoukot -sivulta, vaan uusi joukko muodostetaan aina asiakaslistauksen kautta valitsemalla halutut asiakkaat ja tallentamalle nämä uudeksi joukoksi (asiakkaiden massakäsittely).

Tallennetun joukon muokkaaminen
Uusien asiakkaiden lisääminen
Asiakaslistauksen/-haun kautta voi "Lisää valitut asiakasjoukkoon" -toiminnon avulla liitää valitut asiakkaat haluttuun joukkoon (asiakkaiden massakäsittely).

Asiakkaiden poistaminen
Yksittäisen joukon listatuista asiakkaista voidaan valita ne, joita ei haluta poistaa, ja tallentaa valitut uudeksi asiakasjoukoksi (asiakkaiden massakäsittely). Mikäli vanhaa joukkoa ei enää tarvita, voi sen poistaa.

Nimen muuttaminen
Asiakasjoukon nimeä ei muuttaa, mutta valitun asiakasjoukon sisällön voi valita ja tallentaa uudelleen halutulla nimellä (asiakkaiden massakäsittely). Mikäli vanhan nimistä joukkoa ei enää tarvita, sen voi poistaa.

Sisällön rajaaminen
"Asiakaslistaus ja -haku" -sivun tarkennetulla haulla voi hakea koko asiakasrekisterin sijaan myös tallennetusta asiakasjoukosta. Näin asiakasjoukkoa voi rajata hauehtojen avulla ja halutuloset voi tallentaa uudeksi joukoksi (asiakkaiden massakäsittely).

Toiminnot
Valittujen joukkojen asiakkaiden näyttäminen (kaikki tai vain kaikissa joukoissa olevat)
Toiminnolla voidaan näyttää valittujen asiakasjoukkojen sisällöt. Toiminto ohjaa "Asiakaslistaus ja -haku" -sivulle.

  • Kaikki
    • Listaa asiakkaat jokaisesta valitusta joukosta (jokainen asiakas näytetään kuitenkin vain kerran)
  • Vain kaikissa joukoissa yhtä aikaa olevat
    • Listaa valituista joukoista vain ne asiakkaat, jotka löytyvät jokaisesta valitusta joukosta
    • Eli mikäli jokin asiakas ei kuulu jokaiseen valittuun joukkoon ei sitä näytetä

Valittujen joukkojen näytettävien asiakkaiden suodattaminen
Edelliseen toimintoon verraten, tällä toiminnolla voidaan listata haluttujen joukkojen asiakkaita, ja jättää näistä näyttämättä tiettyihin joukkoihin kuuluvat. Toiminnon avulla voidaan esimerkiksi jättää uusia kampanjoita varten muodostetuista joukoista ne asiakkaat pois, jotka ovat jo ostaneet kampanjoitavat tuotteet aikaisemmin."Avaa suodatusehdot" -painike avaa ikkunan, jossa joukkojen suodatusehto muodostetaan.

Valittujen asiakasjoukkojen poistaminen
Toiminnolla voi poistaa kerralla kaikki valitut asiakasjoukot. Yksittäisen joukon poistaminen onnistuu myös joukon perässä olevasta punaisesta raksista.

ASIAKASJOUKKOJEN SUODATTAMINEN
Asiakasjoukkojen suodatukseen päästään "Tallennetut asiakasjoukot" -sivulta asiakkaiden suodatustoiminnolla.
Toiminto avaa ikkunan, jossa suodatusehtojen määrittäminen tapahtuu.

Suodatusehdot
Oletuksena kaikki valitut asiakasjoukot ovat listattuna vasemmanpuoleisessa laatikossa. Laatikossa on kaikki ne joukot, joiden asiakkaat halutaan toiminnolla listata. Joukoista siirretöön oikeaan laatikkoon ne, joiden sisältämät asiakkaat halutaan jättää näytettävistä pois.

Esim.
Toiminnon avulla voidaan esimerkiksi jätää uusista kampanjoita varten muodostetuista joukoista ne asiakkaat pois, jotka ovat jo ostaneet kampanjoitavan tuotteet aikaisemmin. Suodatusehdolla listatuille voidaan sitten esim. myydä tuotetta, josta tiedetään, etteivät he sitä ole ostaneet.
Joukkojen siirtäminen laatikosta toiseen
Siirtäminen on helppoa. Siirrettävä joukko valitaan sitä klikkaamalla ja painiketta painamalla se siirtyy toiseen laatikkoon. Joukkoja voi siirtää useamman kerrallaan. Käsittely noudattaa monivalintalaatikoiden toimintaa (CTRL-nappi pidetään painettuna ja hiirellä valitaan halutut joukot).

Suodatusehtojen mukaisten asiakkaiden näyttäminen
Kun ehto on muodostettu joukkoja siirtämällä, "Näytä asiakkaat" -painikeella päästään "Asiakaslistaus ja -haku" -sivulle, jossa ennen asiakastaulukkoa nähdään annettu suodatusehto.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.