Työaikaraportit näyttävät Tehtäville kirjattua työaikaa eri tulokulmista: Projekteittain, Asiakkaittain ja Henkilöittäin. Raporttia voi rajata yläosan parametreilla.

Huomioi tässä raportissa erityisesti aikajakson valinta. Jos listaat lokakuussa 2018 tehtäviä, joille on kirjattu työaikaa elo- ja syyskuussa, niin sinun pitää valita raportin aikajaksoksi 1.8.2018 - 30.9.2018.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.