HUOM! Financial Overview poistuu käytöstä 30.6.2022. Tilalle tulee Netvisorin Controller, lisätietoa täällä Uusi Controller.Financial Overview:n budjettiosuudella saa tehtyä yrityksen budjetoinnin. Budjetointi toimii ns. perustililuetteloa käyttävillä yritysmuodoilla: Osakeyhtiö, Kommandiittiyhtiö, Avoin yhtiö, Toiminimi, Osuuskunta, Kiinteistöosakeyhtiö. Budjetointi toimii myös, mikäli näihin yhtiömuotoihin on lisätty tilejä Netvisorin puolelta, mutta mikäli tiliryhmiä on muokattu tai lisätty, ei budjetointi toimi Financial Overview:n kautta. Budjetoinnin voi tällöin tehdä Netvisorin budjetoinnin kautta. Samoin, mikäli yrityksessä on sovelletun liikekaavan tililuettelo, kiinteistön hallintayhtiön tililuettelo tai yhdistyksen/säätiön tililuettelo, pitää budjetointi tehdä Netvisorin budjetoinnin kautta. Lisätietoja Netvisorin budjetointiominaisuudesta: Budjetin teko

Luo uusi budjetti

Financial Overview -palveluun voidaan luoda useampia budjettiversioita. Uusin luotu budjettiversio näkyy aina listan ylimpänä.  Budjetin tilikausi tulee Netvisorista yritykseen määritellyistä tilikausista. 

Ainoastaan yksi budjetti kerrallaan on valittuna oletuksena käyttöön raporteille.  Näkymästä voidaan valita mikä näistä versioista näytetään raportissa/kaaviossa valitsemalla halutun budjettiversion kohdalle "Aseta pääasialliseksi budjetiksi" täppä.

 


Budjettia luotaessa avautuu alla oleva näkymä.

Budjetille annetaan kuvaava nimi. Nimeä ei pääse enää tämän jälkeen vaihtamaan.

Mikäli valitset budjetin perustaksi tyhjän tilikartan, käytetään viimeisimmän tuodun tilikauden tilikarttaa, josta tilien saldot on nollattu. Mikäli valitset budjetin perustaksi Visma Financial Overview -ohjelmistoon jo tuodun tilikauden tiedot, kopioidaan budjetin arvoiksi toteutumat kyseiseltä tilikaudelta. Voit myös käyttää budjetin perustana aiemmin luomaasi budjettiversiota, joko tältä tai menneiltä tilikausilta. Tässä käyttötapauksessa kaikki budjetin arvot kopioidaan vanhasta budjettiversiosta uuteen budjettiversioon.

Voidaan valita, otetaanko laskentakohteet mukaan budjettiin. Tässä voidaan valita kaikki laskentakohde otsikot Netvisorista tai pelkästään haluttu laskentakohdeotsikko.

Mukauta arvot. Kaikki liiketoiminnan tulokseen sisältyvät tuotto- ja kulutilit mukautetaan. Käytännössä tämä nostaa budjetoitua arvoa halutun prosenttiosuuden verran. Esimerkiksi jos budjetti perustuu viimetilikauden arvoihin, voit laittaa halutun prosenttiosuuden tähän lisäksi. 

Voidaan myös ottaa kantaa, näkyykö tämä budjetti tuloslaskelma -kuukausi raportilla silloin, kun kyseisen tilikauden kirjanpitoaineisto on ladattu Financial Overview:n puolelle. Raportilla näkyy pääasiallinen budjetti.

Budjetin tekeminen/muokkaus

Aiemmin luotua budjettia pääsee tekemään/muokkaamaan nimen perässä olevasta nuoli -painikkeesta.

Budjetointi tilille

Avataan haluttu tili klikkaamalla haluttua tiliryhmää, esimerkkinä liikevaihto ja tili 3000. Tilikaudella 2019 on tällä hetkellä arvoa yhteensä 41103 €. Tätä pääsee muokkaamaan joko yhteensä kentästä tai halutun kuun osalta. Esimerkiksi tammikuulle voi summan muuttaa tuhanteen euroon ja tällöin yhteensä kenttä päivittyy samalla tämän osalta. Lopuksi pitää muistaa painaa tallenna -painiketta. Tuotot budjetoidaan positiivisella arvolla ja kulut negatiivisella arvolla. FO:n puolella ei pääse budjetoimaan tiliryhmätasolla, vaan budjetti on syötettävä tileille. Tilitasoille syötetyt tiedot päivittyvät tiliryhmätasolle.

 

Jakosäännöt kohdasta voidaan valita tasajako kuukausille. Tämä tekee sen, että joka kuukausi saa sen arvon, jossa yhteensä summa on jaettu 12 kuukaudella. Mikäli jaettava summa ei mene täysin tasan 12 kuukauden osalta tehdään jako niin että kuukausien yhteensä summa täsmää yhteensä kenttään ja kuukausien summa saattaa heittää esim. euron pari. Jos budjettiin muuttaa arvoja, niin arvo näkyy sinisellä pohjalla niin kauan, kunnes se on talletettu.  

Jakosääntöjä voi lisätä näytön alareunan jakosäännöt -painikkeesta. Toiminnot kohdasta vihreästä plussasta voidaan luoda uusi jakosääntö ja antaa sille halutut prosenttiosuudet per kk. Näitten yhteensä summa pitää olla 100 %. Toiminnot kohdan vihreästä tarkistus -painikkeesta saa säännön talletettua. Tämän jälkeen sääntöä voi muokata kynä -painikkeesta. 

Tilejä ei voi poistaa budjettinäkymästä, mutta uusia tilejä voi lisätä näytön alareunassa olevan lisää tili -painikkeen avulla. 

Budjetti laskentakohteittain

Budjetin luonnissa on mahdollista valita laskentakohteiden sisällyttäminen budjettiin vasta sen jälkeen, kun Netvisorin puolelle on tehty ensimmäinen tapahtuma, jossa laskentakohteita on käytetty. Jos siis haluat budjetoida laskentakohteille, tulee laskentakohteet olla käytössä Netvisorin puolella vähintään yhdellä tapahtumalla.

Mikäli budjetin tekovaiheessa oli valittuna sisällytä laskentakohteet, voidaan budjettinäkymästä valita haluttu laskentakohde otsikko ja tämän vierestä virallinen laskentakohde. 

Avataan esimerkkinä liikevaihdon alta tili 3000 myynti. Kun tämän tilin 3000 avaa edelleen, tulee sen alle valittavaksi laskentakohdeotsikon varsinaiset laskentakohteet. Mikäli ylempänä olisi rajattu laskentakohde -kenttään vain haluttu laskentakohde, niin sitten vain tämä olisi ollut valittavissa.

Kohdistumattomat tarkoittaa summaa, jota ei ole kohdistettu laskentakohteelle.

Budjetin syötössä kannattaa aluksi tyhjentää mahdollinen tilin kokonaisbudjetti. Esimerkissä se oli 1000. Sitten syötetään laskentakohteille halutut summat. Alla olevassa esimerkissä oli käytetty kolmea laskentakohdetta, joiden yhteenlaskettu summa oli 1000 €. Samalla periaatteella käydään läpi muutkin kuukaudet, jolloin kohdistumattomiin ei tule saldoa.

Mikäli halutaan budjetoida laskentakohdeyhdistelmille eri otsikoiden kesken, niin tämä budjetti on tehtävä Netvisorin budjetilla. 

 

Budjetin lataus ja tuonti

Budjetti voidaan ladata Exceliin muokkausta varten ja se voidaan tuoda sieltä takaisin Financial Overview:hin. Excelistä pitää olla vuoden 2007 versio tai tätä uudempi. Open Officea ei voida hyödyntää tähän ominaisuuteen.

Budjetin tuonnissa voidaan valita, tuodaanko laskentakohteittain tuotu budjetti vai tileittäin tehty budjetti. Jos tuodaan budjetti laskentakohteittain, niin kannattaa valita haluttu kohde otsikko ja sen alta kaikki laskentakohteet.

Budjetin latauksessa voidaan valita, otetaanko mukaan kaikki tilit vai vain ne, joilla on arvoja budjetin puolella. Näytä tilit -valinta tuo tilit näkyviin budjetoitavaksi. 

Mikäli tuodaan budjetti laskentakohteittain, niin Excelissä voi muuttaa pelkästään laskentakohteitten summaa. Muutettu arvo muuttaa tilin kokonaisbudjettia.

Mikäli tuodaan budjetti tileittäin, niin muutettu arvo muuttaa tilin kokonaissummaa.

 

Budjetin tulostus

Budjetin voi tulostaa tulosta -painikkeesta oikeasta yläreunasta. Kun tästä painetaan, voidaan valita tallennetaanko budjetti myös asiakirjoihin, josta sen voi hakea. 

Ennuste

Ennuste on työkalu, jolla voidaan arvioida tilikauden tuloja ja kuluja perustuen toteutuneisiin ja budjetoituihin arvoihin tai tuotuihin kirjanpidon tietoihin.

Ennusteen voi tehdä Budjetti & Ennuste -välilehden tuloslaskelma ennusteen kautta. Täällä on painike "Luo ennuste".

Näkymässä näkyy myös jo olemassa olevat ennusteet, niiden laatijan ja viimeisimmän muokkausajankohdan.

Uuden ennusteen luominen

Ennusteet tehdään aina kuluvalle (viimeksi tuodulle) tilikaudelle, eikä tätä oletusta voi muuttaa. Voit luoda niin monta ennustetta kuin haluat.

Valitse kenttään Todelliset arvot päättyen, mihin kuukauteen asti ennusteella näytetään todelliset tuodut arvot. Oletusarvona on viimeisin tuotu kuukausi, mutta valittavissa on myös muut kyseisen tilikauden kuukaudet.

Valitse kenttään Jäljellä olevat kuukaudet perustuen, mihin arvoihin ennuste perustetaan. Oletusarvona on kuluvan vuoden oletusbudjetti, mutta voit valita arvojen lähteeksi minkä tahansa budjetin tai edellisen tilikauden tiedot. Voit myös jättää valinnan tyhjäksi.

Voit myös ottaa kantaa, näytetäänkö laskentakohteet. Oletusarvona on ei. Näkyvissä olevat laskentakohteet ovat kuluvalta tilikaudelta ja/tai budjetilta/tilikaudelta, jonka valitsit ennusteen pohjaksi.

Ennusteen muokkaaminen

Voit päivittää ennustetta jäljellä oleville tilikauden kuukausille joko muuttamalla Vuosittain yhteensä -arvoja tai kuukausittaisia arvoja.

Ennusteen muokkaus tapahtuu klikkaamalla ennusteen nimeä tai nuoli-ikonia nimen edessä.

Mikäli summa on syötetty Vuosittain yhteensä -kenttään, ero tämän summan ja todellisten kuukausittaisten arvojen summan välillä jaetaan tasan ennusteen jäljellä oleville kuukausille. 

Mikäli summa on syötetty tilikauden jäljellä oleville kuukausille, Vuosittain yhteensä -summa päivitetään sen mukaisesti.  

Niiden kuukausien summat, joilla näytetään todellisia arvoja, eivät ole muokattavissa.

Ennustetut arvot on mahdollista korvata todellisilla arvoilla. Se tapahtuu valitsemalla toinen kuukausi valintaan Todelliset arvot päättyen. Vanhat arvot ylikirjoitetaan, kun painat Tallenna -painiketta. Mikäli haluat säilyttää alkuperäisen ennusteen valitse Tallenna nimellä.

Tulot on syötettävä positiivisina lukuina ja kulut negatiivisina lukuina muodossa EUR eikä EUR*1000.

Alla olevassa kuvassa todelliset arvot päättyvät maaliskuuhun 2019, joten ennustetta voi muokata huhtikuusta alkaen. 

Mikäli esimerkiksi muokkaat huhtikuun ennustetta isommaksi, päivittyy vuosittain yhteensä kenttä tämän perusteella. Alkuperäinen arvo oli 3, joka muutettiin arvoon 50. Tällöin vuosittain yhteensä kenttä päivittyi arvosta 200 arvoon 247.

Vastaavasti, mikäli päivität vuosittain yhteensä kenttää, jaetaan arvo ennusteen kuukausien kesken. Tämä tapahtuu siitä kuukaudesta eteenpäin, johon todelliset arvot päättyvät.  

Tallenna -painike tallettaa muutokset. Tallenna painikkeessa on ns. ylöspäin oleva nuoli, josta ennusteen voi tallettaa uudella nimellä. 

Ennusteen voi saada näkyviin etusivun graafeihin, kuten esimerkiksi liikevaihto graafiin.

Budjetin muokkauksen vaikutus ennusteeseen

Mikäli ennuste perustuu olemassa olevaan budjettiin ja ennuste on jo luotu, ei budjetin muokkaukset päivity olemassa olevaan ennusteeseen. Tällöin pitää muodostaa ennuste uudestaan, joka perustuu olemassa olevaan muokattuun budjettiin. 

Ennusteen tulostus

Ennusteen voi tulostaa tulosta -painikkeesta oikeasta yläreunasta. Kun tästä painataan, voidaan valita, tallennetaanko ennuste myös asiakirjoihin, josta sen voi hakea. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.