Ulkoiset viestilähteet
Ulkoisista viestilähteistä (web-sivujen lomakkeet, valitut sähköpostitilit)  tulevat viestit tallentuvat Netivsoriin yhteyspyynnöiksi. Yhteyspyynnöstä voi helposti luoda järjestelmään uuden tehtävän tai liitää viestin jo olemassaolevan tehtävän kommentiksi.

Tehtävän kattava viestihistoria helpottaa asiakashallintaa
Tehtävän käsittelyn yhteydessä kirjoitetut kommentit tallentuvat aikajärjestyksessä tehtävän vaiheille. Kattava viestihistoria helpottaa tehtävän hoitamista tämän siirtyessä työnkulun vaiheiden välillä mahdollisesti tiimiltä ja käsittelijältä toiselle. Tarvittavat tiedot liitteineen kulkevat koko ajan mukana.

Tehtävältä voi lähettää sähköpostia halutuille yhteyshenkilöille. Valitut tehtävän liitteet kulkevat halutessaan näppärästi viestin mukana.  Ulkoisen viestilähteen kytkennän avulla sähköpostin kautta tulevat asiakasvastaukset saadaan automaattisesti tallennettua tehtävälle kommentiksi.

Viestipohjat
Käyttäjä voi määritellä haluamansalaisia viestipohjia. Viestipohjat kytketään työnkulkuihin. Työnkulun asetusten mukaisesti tehtävä saa viestipohjia käyttöönsä. Tämä nopeuttaa viestintää yhteyshenkilöiden välillä.

Ryhmäviestinnän kontaktilistat
Ryhmäviestintäominaiduusen vuoksi yhteyshenkilöistä on mahdollista muodostaa kontaktilistoja. Voit näppärästi lähettää saman viestin halutulle kohdejoukolle, ilman yksittäisten vastaanottajien poimimisen tuomaa hitautta.
Kontaktilista on mahdollista linkittää projektiin. Linkitystieto näkyy sekä projektinäkymässä kuin myös kunkin kontakstilistan kohdalla.

Aktiviteeteista kommentteja
Aktiviteetit voidaan myös mieltää osaksi tehtävien viestintää. Luotu aktiviteetti ilmestyy sen tekijän henkilökohtaiselle työlistalle kenelle se on asetettu toteutettavaksi.

Uudet aktiviteetit (ja tehtävät) näkyvät listalla lihavoituina ja mikäli viestintäpalvelu on otettu käyttöön, tulee näistä halutessa myös ilmoitus sähköpostilla tai tekstiviestillä. Toteutetusta aktiviteetistä muodostuu tehtävälle kommentti, kasvattaen näin luontevasti viestihistoriaa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.