Massatoiminnoilla tarkoitetaan saman toiminnon tekemistä kerralla useammalle asiakkaalle. Toiminnot löytyvät asiakaslistausten alapuolelta pudotusvalikosta.
Toiminnot edellyttävät vähintään yhden rivin valintaa listauksesta. Valinta onnistuu rivin alussa olevaa laatikkoa klikkaamalla. Kaikki tiedot voidaan valita taulukon otsikkorivillä olevasta mustasta kolmiosta.
Toiminnon valinta tuo viereen pudotusvalikon/tarvittavat kentät toiminnon suorittamista varten. Toiminto vahvistetaan painikkeella.

Tallentaminen asiakasjoukoksi
Toiminto tallentaa listalta valitut asiakkaat uudeksi käyttäjän nimeämäksi asiakasjoukoksi. Tallenettu asiakasjoukko löytyy "Asiakaslistaus ja -haku" -sivun toiselta välilehdeltä "Tallennetut asiakasjoukot", jonne toiminnon suorittaminen ohjaa.
Lisääminen asiakasjoukkoon
Toiminnolla voidaan lisätä valitut asiakkaat johonkin olemassa olevaan tallennettuun asiakasjoukkoon. Tallentaminen ohjaa "Tallennetut asiakasjoukot" -sivullle.
Yhteyshenkilöiden listaaminen
Toiminto listaa kaikki valittujen asiakkaiden takaa löytyvät yhteyshenkilöt. Listaus näytetään "Yhteyshenkilölistaus ja -haku" -sivulla.

Oletusyhteyshenkilöiden listaaminen
Toiminto listaa valituille asiakkaille asetetut oletusyhteyshenkilöt. Listaus näytetään "Yhteyshenkilölistaus ja -haku" -sivulla.

Avointen tehtävien listaaminen
Toiminto listaa valittujen asiakkaisen avoimet tehtävät. Listaus näytetään "Tehtävälistaus ja -haku" -sivulla.

Kaikkien tehtävävien listaaminen
Toiminto listaa valittujen asiakkaisen kaikki tehtävät (avoimet ja suljetut). Listaus näytetään "Tehtävälistaus ja -haku" -sivulla.

Osoitearkkien muodostaminen
Toiminnolla voi helposti tulostaa valittujen asiakkaiden nimet ja osoitteet valmiille tarra-arkeille (koko 8x2 tai 8x3).Painikkeella pääsee esikatselemaan osoitearkkia PDF-muodossa, josta arkin voi myös tulostaa.

Uuden tehtävän luominen
Toiminnolla voi luoda jokaiselle valitulle asiakkaalle identtisen tehtävän. Painike avaa ikkunan, jossa tehtävän tiedot voi antaa.
Tehtävän luomisen jälkeen käyttäjä ohjataan "Tehtävälistaus ja -haku" -sivulle, jossa näytetään listassa juuri luodut tehtävät.

Lisää valitut sopimuslaskutuksen palvelukoriin
Toiminnolla voi lisätä valitut asiakkaat sopimuslaskutuksen palvelukoriin.

Oletustekstien asettaminen
Toiminnolla voi asettaa valituille asiakkaille tehtävien laskujen laskurivejä ennen ja niiden jälkeen näkyvät oletustekstit. Yksittäisen asiakkaan tietoja voi myös hallita asiakasnäkymän "Lisätietojen muokkaus" -välilehden Oletustiedoissa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.