Omien tehtävien hallintaan Netvisorin Tehtävät-osiossa on kolme erilaista työnäkymää.
Tehtävät > Tehtävänhallinta > Omat työnäkymät
Kalenterinäkymä
Kalenterinäkymä (katso kuva yllä, kohta 1) näyttää käyttäjällä käsittelyssä olevien tehtävien vaiheiden määräpäivät, hänelle kohdistetut aktiviteetit, sekä esim. tehtävälle määritetyn määräpäivän. Näkymässä olevien tehtävien nimistä voi avata ko. tehtävän käsiteltäväksi. Kalenteri näyttää oletuksena kuluvan kuukauden, mutta näkymän voi vaihtaa näyttämään kuluvaa viikkoa. Halutessaan kalenterista voi piilottaa viikonloput. Kuukausia ja viikkoja voidaan vaihtaa kalenterin yläpuolella olevilla toiminnoilla.
Näkymän vasemmalla puolella olevan Kalenteriasetuksien valikon voi piilottaa vasemman yläkulman "<<" -merkistä. Rajausasetuksilla voidaan rajata kalenterissa näytettäviä asioita. "Päivitä kalenteri" -nappi päivittää kalenterinäkymän valittujen rajausten mukaan.

Omat tehtävät
Omat tehtävät (2) on "Omat työnäkymät" -toiminnon oletusvalinta. Näkymä on ns. henkilökohtainen työnäkymä. "Tehtävä"-sarakkeessa olevasta tehtävän nimestä avataan ko. tehtävä ja "Asiakas"-sarakkeen asiakasnimestä ko. asiakaskortti.
Toisen käyttäjän näkymä
Käyttäjä voi vaihtaa näkymään toisen käyttäjän henkilökohtaisen näkymän. Tämä vaihto tehdään oikeasta yläkulmasta.

Aina kun näkymä avataan, oletuksena näytetään käyttäjän oma näkymä. Toisen käyttäjän valinta on tehtävä aina tarvittaessa uudelleen.
Näkymän vasemmasta yläreunasta voidaan käynnistää uuden tehtävän tai yhteyspyynnön luominen.
Kalenteri
Henkilökohtaisen työnäkymän vasemmalla puolella oleva kalenteri näyttää oletuksena kuluvan päivän kuukauden. Punaiset merkinnät tarkoittavat tehtävälle tai aktiviteetille asetetun määräajan umpeutumista, vihreät ovat tulevaisuudessa erääntyviä tehtäviä tai aktiviteetteja.
Pikalinkit
Vasemmalla puolella näkymää on valikoima pikalinkkejä.
Tänään käsitellyt tehtävät - Näyttää ko. päivänä ko. henkilön käsittelemät tehtävät. Listauksesta voidaan avata haluttuja tehtäviä.
Tehtävähaku - Käynnistää tehtävähaun toiminnallisuuden
Työajankirjaus - Mikäli ko. käyttäjällä on käytössään Resurssinhallinnan toiminnallisuus, avautuu tästä linkistä työajankirjausnäkymä
Omat asiakkaat - Linkistä avautuu "Asiakaslistaus ja -haku"
Asiakashaku - Linkistä avautuu "Asiakaslistaus ja -haku"
Yhteyshenkilöhaku - Linkistä avautuu "Yhteyshenkilölistaus ja -haku"

Yhteyspyynnöt
Avoimet yhteyspyynnöt on listattu työnkuluittain (mikäli kohdistus tapahtunut). "Avoimet yhteyspyynnöt" -linkistä avautuu "Yhteyspyyntölistaus".

Omat tehtävät
Toimintokokonaisuuden yläpuolella on kaksi hakukenttää, joista toinen on vapaatekstihaku ja toinen tehtävänumerohaku.
"Valitse kentät" -toiminto löytyy saman toimintokokonaisuuden vasemmasta reunasta. Jokainen käyttäjä voi valita näkyviin tarvitsemansa kentät ja ryhmitellä näkymän haluamallaan tavalla. Myös suodattaminen on mahdollista. Lisäksi ko. näkymässä olevat tehtävät voi tallentaa Excel-tiedostoon.
Tässä esimerkkinä hyvin vähillä tiedoilla oleva näkymä:
Ideana on tehdä omasta näkymästään sellainen, missä ei ole mitään ylimääräistä, vaan ainoastaan tarvittavat tiedot. Tehdyt valinnat jäävät muistiin käyttäjän osalta, mutta joskus harvoin valinnat voivat nollautua (esim. isompien päivitysten vuoksi).

Massatoiminnot
Tehtävälistauksen alla on joukko massatoimintoja:
Massatoimintojen käyttäminen vaatii sen, että ensin rastitetaan (valitaan) tehtävät omalta tehtävälistalta (vasen reuna, rasti ruutuun). Massatoiminnolla voidaan esim. siirtää vanhempainvapaalle jäävän henkilön käsittelyssä olevat tehtävät kerralla toiselle käyttäjälle.

Seurattavat tehtävät
Seurattavat tehtävät (3) on Omat työnäkymät -toiminnon kolmas ja viimeinen näkymä. Näkymässä näytetään ne tehtävät, jotka on asetettu seurantaan käyttäjälle. Tehtävien seuraamista voi käyttää esim. tiimin vetäjä, jonka täytyy tietää, miten tietty projekti etenee tms.
Toiminnot ovat samanlaiset kuin em. "Omat tehtävät" -näkymän ohjeistuksessa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.