Palkat -palvelun käyttöönoton vaiheet
Matkat -palvelun käyttöönoton vaiheet

Käyttääksesi Netvisorin Palkanlaskentaa, Työajankirjauksia, Matka- ja kululaskuja ja eScan kuittiskanneria tulee suorittaa opastettu käyttöönotto, jossa määritellään kaikki välttämättömät tiedot laskennan taustalle.

Keväästä 2019 alkaen on ollut mahdollista tehdä myös ns. pakettisopimus Netvisor-palveluista (Basic, Core, Professional, Premium) aikaisemman sopimuksen tilalle. Pakettiasiakkaiden osalta käyttöönotosta on oma kappale tämän käyttöohjeen loppupuolella, johon pääset tästä.

Palkanlaskennan käyttöönotto pakettiasiakkaalle

Pakettiasiakkaan palkanlaskennan käyttöönotto tapahtuu Store -kuvakkeesta. Se löytyy Netvisor-käyttöliittymän yläpalkista.

Kuvakkeen klikkaaminen ohjaa verkkokauppaan, josta Palkat ja työaika sekä Matka- ja kululaskujen käsitteleminen ja eScan-palvelu on hankittavissa. Ostoksia voi tehdä mikäli käyttäjä on Netvisor-ympäristön pääkäyttäjä tai hänellä on Käyttäjähallitsija-rooli tai Tilitoimiston pääkäyttäjä-rooli.

Ohjelma tarjoaa pakettivaihtoehtoja. Jokaisen paketin kohdalla on tarkempi kuvaus siitä, mitä paketti pitää sisällään. Kun olet valmis tekemään sopimuksen, klikkaa "Vaihda tähän pakettiin". Huomaa, että pakettiasiakkaaksi siirtymistä ei voi enää sopimuksen jälkeen perua.

Pakettiasiakkaalla "Palkanlaskenta ja työajankirjaus" sekä "Matka- ja kululaskut" ovat aina lisäpalveluita. Vahvista halutut palvelut ja "Hyväksy ja ota käyttöön".

Pakettiasiakkaiden veloitusperusteista on oma käyttöohje, johon pääset tästä.

 

Vaihto pakettiin

Ennen pakettihinnoitteluun siirtymistä,  Netvisor-palveluista ei-pakettiasiakas on voinut avata Netvisor HRM -osion polkua Yritysvalikko (yrityksen nimi) > Netvisor-palvelut . Pakettihinnoittelun myötä tämä mahdollisuus on poistunut, koska uudet asiakkaat ottavat käyttöön suoraan pakettihinnoittelun ja olemassa olevat asiakkaat vaihtavat pakettiin, ennen kuin voivat avata lisäpalveluna palkanlaskennan tai matkat.

Tuon jälkeen voit mennä opastettuun käyttöönottoon, johon pääset polkua Palkat > Asetukset > Käyttöönotto. Opastetussa käyttöönotossa on kaksi eri osiota, jotka voit tehdä yhtä aikaa tai vain toisen, riippuen käyttötarpeesta. Alla on erillinen ohjeistus sekä Palkanlaskennan että Matkat -palvelun käyttöönoton kaikkiin vaiheisiin.

Palkanlaskennan käyttöönotto on valmis vasta kun kaikki osiot on Kuitattu tehdyiksi ja painettu listauksen alareunasta Aloita käyttö -painiketta.

 

 

 

Palkanlaskennan käyttöönoton vaiheet

 1. Palkkamallien lisäys
 2. Lomalaskennan lisäys
 3. Palkkalajien tiliöintien ja tulolajien tarkistus
 4. Palkanlaskennan perustietojen tarkistus
 5. Verotoimiston tietojen lisäys
 6. Palkansaajien lisätietokenttien lisäys
 7. Henkilöiden lisäys
 8. Henkilöiden verokorttien lisäys
 9. Henkilöiden palkkaperusteiden lisäys
 10. Henkilöiden historiatietojen lisäys
 11. Henkilöiden loma-asetusten tarkistus
 12. Lomalaskennan alkusaldojen asettaminen
 13. Tilityspisteiden tietojen tarkistus
 14. Henkilöiden lisääminen tilityspisteisiin
 15. Palkkajaksojen perustaminen
 16. Maksatusoikeuksien tarkistus
 17. Henkilöiden palvelujen valintojen tarkistus

 

1. Palkkamallien lisäys

 • Palkanlaskennan perustana on palkkamalli. Palkkamalli sisältää palkkalajit, jotka ohjaavat palkanlaskentaa. Suosittelemme lisäämään palkkamallin kopioimalla valmiin Netvisorin palkkamallipohjan. Mikäli hallinnoit useampaa yritystä, voit myös kopioida (samojen ohjeiden mukaisesti) toisessa yrityksessä jo käytössä olevan palkkamallin.
 • Katso ohjeistus Palkkamallin asetuksista.
 • Kun palkkamallit on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

2. Lomalaskentatapojen lisäys

 • 31.3.2017 jälkeen perustetuissa/käyttöönotetuissa yrityksissä näkyy käyttöönoton toisena vaiheena Lomalaskentatapojen lisäys, koska 31.3.2017 julkaistava uudistettu lomalaskenta tulee automaattisesti heille käyttöön. Palkat-osioa jo aikaisemmin käyttäneillä yrityksillä vaihetta ei näytetä, koska uuden lomalaskennan käyttöönottamista varten heille tulee erilliset käyttöönoton vaiheet. Uuden lomalaskennan käyttöönotto jo olemassa oleviin yrityksiin julkaistaan 30.4.2017 mennessä.
 • Lomalaskentatavat määrittävät palkansaajan maksettavan ja jaksotettavan lomapalkan ja lomarahan määrän kultakin palkkalaskelmalta. Lomalaskentatavalle määritellään palkkalajien kaavojen mukaisesti laskentasäännöt. Lomalaskentatapoja voit lisätä kopioimalla valmiin lomalaskentatapapohjan.
 • Katso ohjeistus Lomalaskentatavoista.
 • Kun lomalaskentatavat on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

3. Palkanlaskennan tiliöintien ja tulolajien tarkistus

 • Tarkista valitun palkkamallin tiliöinnit.
 • 1.4.2017 jälkeen tehdyissä käyttöönotoissa tulee lomalaskentatapojen mukana kopioituville, maksavien Lomapalkan ja Lomarahan palkkalajeille lisätä käsin halutut kirjanpidon tilit. Lomalaskentatapojen palkkalajit löydät kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit. Siellä voit muokata niiden asetuksia. Lue lisää  Lomapalkkavelan kirjaamisesta kirjanpitoon.
 • Laskennallisilla palkkalajeilla (kuten Bruttopalkka, Maksetaan, Nettopalkka ja Rahapalkka) ei koskaan kuulu olla tiliöintejä. Ainoa laskennallinen palkkalaji, jolla tulee olla tiliöinti on Ennakonpidätys.
 • Pääsääntöisesti kaikilla sellaisilla palkkalajeilla, jotka näkyvät palkkalaskelmalla ja vaikuttavat laskelman Maksetaan summaan, tulee olla tiliöinnit.
 • Kohdista palkkalajit tulolajeihin, jotta palkkatiedot välittyvät oikein tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Määritykset tehdään kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > klikkaa palkkalajin nimestä > tulolaji. Tässä tarkempi ohje aiheeseen liittyen.
 • Kun tiliöinnit ja tulolajit on tarkistettu, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

4. Palkanlaskennan perustietojen tarkistus

 • Palkanlaskennan asetuksissa määritellään yleiset ohjaukset, jotka koskevat kaikkia palkansaajia.
 • Huomioithan oletustietoja muuttaessasi, niiden vaikutukset laskennassa sekä ilmoitusmenettelyissä.
 • Katso ohjeistus Palkanlaskennan asetuksiin.
 • Kun perustiedot on tarkistettu, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

 5. Verotoimiston tietojen lisäys

 • Työnantajasuorituksen maksamista varten asetetaan verotoimiston nimi, tilinumero ja yrityskohtainen viite. Jos nämä tiedot on jo annettu Accounting -osion puolella, näkyvät ne automaattisesti myös HRM-tiedoissa.
 • Katso lisäohjeistus Verotoimiston tietoihin.
 • Kun verotoimiston tiedot on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

6. Palkansaajien lisätietokenttien lisäys

 • Palkansaajan tietoihin on mahdollista lisätä yrityskohtaisia lisätietokenttiä esimerkiksi HR-tietojen tai lupa-asioiden tallentamista varten.
 • Katso lisäohjeistus Palkansaajien lisätietokentät.
 • Kun lisätietokentät on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

7. Henkilöiden lisäys

 • Lisää henkilöt palkanlaskentaan.
 • Katso ohjeistus Palkansaajista
 • Palkansaajatiedot on mahdollista tuoda myös massana Netvisoriin. Lue lisää Palkansaajien massatuonnista.
 • Kun palkansaajat on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

 8. Henkilöiden verokorttien lisäys

 • Lisää palkansaajille verokortit.
 • Katso ohjeistus Verokortteihin.
 • Kun verokortit on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

 9. Henkilöiden palkkaperusteiden lisäys

 • Lisää henkilöiden kiinteät palkkaperusteet taulukkoon.
 • Katso ohjeistus Palkkaperusteisiin.
 • Kun palkkaperusteet on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.
 • Mikäli palkkaperusteet sivu on tyhjä, tarkista, että olet lisännyt vaiheessa 1. palkkamallin, jossa on kaikki tarvittavat palkkalajit. Suosittelemme lisäämään palkkamallin kopioimalla valmiin Netvisorin palkkamallipohjan.

 

10. Henkilöiden historiatietojen lisäys

 • Historiatietoihin viedään aiemmat palkkakertymät.
 • Tiedot suositellaan tallentamaan kuukausieriteltyinä.
 • Katso ohjeistus Historiatiedoista.
 • Kun historiatiedot on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

 11. Henkilöiden loma-asetusten tarkistus

 • Lomakertymätietoihin annetaan vuosilomapäivien kertymisen perusteet vuosilomalain tai käytettävän työehtosopimuksen mukaisesti.
 • Kertymäsäännöt voidaan antaa joko lomapäivien lukumäärinä tai prosenttiarvoina.
 • Katso ohjeistus Lomaoikeuden hallinnasta.
 • Kun lomakertymätiedot on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

12. Lomalaskennan alkusaldojen asettaminen

 • Lomalaskennan alkusaldoihin tallennetaan pitämättömät ja maksamattomat lomasaldot.
 • Katso ohjeistus Lomalaskennan alkusaldot.
 • Kun Lomalaskennan alkusaldot on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

13. Tilityspisteiden tietojen tarkistus

 • Tilityspisteillä hallinnoidaan sosiaalivakuutusmaksuja sekä ammattiliittojen jäsenmaksuja ja ulosottoja.
 • Tarkista tilityspisteiden jaksotusprosentit.
 • Mikäli tilitys halutaan maksaa Netvisorin kautta, lisää tilityspisteelle pankkitili ja viitenumero sekä täppä kohtaan "Maksetaanko tilitys" > "Maksetaan".
 • Katso ohjeistus Tilityspisteistä.
 • Kun tilityspisteiden tiedot on tarkistettu, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

14. Henkilöiden lisääminen tilityspisteisiin

 • Lisää henkilöt tarvittaville tilityspisteille.
 • Jokaiselle ammattiliitolle tulee olla oma tilityspisteensä.
 • Jokaiselle ulosottokäsittelyssä olevalle palkansaajalle tulee olla oma Ulosotto-tilityspiste.
 • Katso esimerkki Ammattiliiton jäsenmaksun -tilityspisteen luomisesta.
 • Katso ohjeistus Ulosoton tilityspisteestä.
 • Kun henkilöt on lisätty tilityspisteisiin, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

15. Palkkajakson perustaminen

 • Avaa jokaiselle palkkamallille ensimmäinen palkkajakso.
 • Palkkamallin Perustiedoissa määritellään palkkajakson oletuspituus ja oletuseräpäivä.
 • Katso ohjeistus Palkkajaksoista.
 • Katso ohjeistus Palkkamallin asetuksista.
 • Kun palkkajaksot on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

16. Maksatusoikeuksien tarkistus

 

17. Henkilöiden palvelujen valintojen tarkistus

 • Lisää palkansaajille tarvittavat palvelut.
 • Palkat -palvelu mahdollistaa palkkalaskelman muodostamisen palkansaajalle.
 • Matkat -palvelu mahdollistaa palkansaajan työajan kirjaamisen ja matkalaskujen muodostamisen sekä eScan kuittiskannerin käytön.
 • Valitut palvelut muodostavat Netvisorin kuukausilaskutuksen perusteen laskutusperusteen.
 • Katso ohjeistus Palkansaajan perustiedoista.
 • Kun henkilöiden palvelut on tarkistettu, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.
Käyttöönotto on valmis kun kaikki käyttöönoton vaiheet on Kuitattu ja painettu Aloita käyttö -painiketta.
 
Jos olet alussa valinnut molempien osioiden käyttöönoton samalla kertaa, toiminto ohjautuu seuraavan palveluosion käyttöönoton vaiheisiin.

 

Matkat -palvelun käyttöönoton vaiheet

 1.  Palkansaajien lisätietokenttien lisäys
 2. Henkilöiden lisäys
 3. Kirjauslajien tarkastus ja lisäys
 4. Matkalaskulla käytettävien palkkalajien tiliöintien ja tulolajien tarkistus
 5. Yrityshierarkian luonti ja hierarkiaoikeuksien tarkistus
 6. Matkalaskujen maksatusoikeuksien tarkistus
 7. Henkilöiden palvelujen valintojen tarkistus

 

 

1. Palkansaajien lisätietokenttien lisäys

 • Palkansaajan tietoihin on mahdollista lisätä yrityskohtaisia lisätietokenttiä esimerkiksi HR-tietojen tai lupa-asioiden tallentamista varten.
 • Katso lisäohjeistus Palkansaajien lisätietokentät.
 • Kun lisätietokentät on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

2. Henkilöiden lisäys

 • Lisää uudet henkilöt ja tarkista henkilöiden perustiedot.
 • Palkanlaskennan käyttöönotossa lisätyt henkilöt näkyvät tässä vaiheessa jo valmiina.
 • Katso ohjeistus Palkansaajiin liittyen.
 • Palkansaajatiedot on mahdollista tuoda myös massana Netvisoriin. Lue lisää Palkansaajien massatuonnista.
 • Kun henkilöt on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

3. Kirjauslajien lisäys

 • Työajanseurannassa tehty työaika tallennetaan kirjauslajien avulla.
 • Tarkista palkkamallin valmiit kirjauslajit ja tee tarvittaessa uusia kirjauslajeja.
 • Jos teet käyttöönoton vain Matkat -palvelun osiolle, kannattaa tässä vaiheessa käydä ensin kopioimassa valmis palkkamalli. Palkkamallin mukana saat peruskirjauslajit eikä kaikkia kirjauslajeja tarvitse silloin lisätä käsin. Katso ohjeistus Palkkamallin kopiomiseen.
 • Katso ohjeistus Kirjauslajin luomiseen.
 • Kun kirjauslajit on lisätty, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

4. Matkalaskujen kulurivien palkkalajien ja tiliöintien tarkistus

 • Tarkista matkalaskujen kulurivien palkkalajit yrityskohtaisten palkkalajien luettelosta.
 • Lisää tarvittaessa uusia kululaji palkkalajeja.
 • Tarkista matkakulujen tiliöinnit.
 • Katso ohjeistus Uuden kululajin luomiseen.
 • Kun kululajin on tarkastettu, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

5. Yrityshierarkian luonti ja hierarkiaoikeuksien tarkistus

 • Yrityshierarkialla rajataan henkilöiden oikeuksia nähdä tietoja Matkat -palvelun osalta.
 • Luo yrityshierarkia ja lisää hierarkiaoikeudet käyttäjille.
 • Katso ohjeistus Yrityshierarkioista.
 • Kun yrityshierarkia on luotu, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.

 

6. Matkalaskujen maksatusoikeuksien tarkistus

 

7. Henkilöiden palveluiden tarkistus

 • Lisää palkansaajille tarvittavat palvelut.
 • Palkapalvelu mahdollistaa palkkalaskelman muodostamisen palkansaajalle.
 • Matkat -palvelu mahdollistaa palkansaajan työajan kirjaamisen ja matkalaskujen muodostamisen.
 • Valitut palvelut muodostavat Netvisorin kuukausilaskutuksen perusteen laskutusperusteen.
 • Katso ohjeistus Palkansaajan luomisesta ja perustiedoista
 • Kun henkilöiden palvelut on tarkistettu, palaa Käyttöönoton vaiheisiin ja kuittaa kyseinen osio tehdyksi.
Käyttöönotto on valmis kun kaikki käyttöönoton vaiheet on Kuitattu ja painettu Aloita käyttö -painiketta.
 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.