Asetukset kohdassa voidaan määritellä Financial Overview:ssa olevien raporttien oletusasetuksia, määritellä halutunlaiset oikeudet käyttäjille ja nähdä kuka on tehnyt aineiston tuontia.

Raporttien oletusasetuksissa voidaan määritellä, näytetäänkö summat oletuksena euromääräisenä, vai pyöristettynä lähimpään tuhanteen. Voidaan myös ottaa kantaa, näkyykö tiliryhmien alaotsikot oletuksena vai ei.

Raporttien asetukset

Siirrä tilejä

Tämän valikon avulla voidaan Netvisorista tullutta tilikarttaa muokata Financial Overview:ssä. Tiedot eivät päivity täältä Netvisoriin. Napista painettaessa voidaan valita, siirretäänkö taseen vai tuloslaskelman tilejä. 

Haetaan haluttu tili ja siirretään se haluttuun uuden ryhmän alle. Tämä onnistuu tilin perässä olevasta painikkeesta. Kun tili on siirretty halutun ryhmän alle pitää muistaa painaa tallenna -painiketta. Tilin siirto vaikuttaa Financial Overview:n kautta katsottaviin raportteihin ja budjettiin. Tällöin siirretty tili näkyy uuden tiliryhmän alla. 

Financial Overviewin tiliryhmät on kovakoodattu eikä niitä voi muuttaa tai uusia tiliryhmiä ei voi lisätä. Oheista tililuetteloa käyttämällä voi kuitenkin luoda uusia tilejä ja ne menevät ryhmittelyn mukaan tiliryhmien alle.

Financial Overview tililuettelo

Käyttöoikeudet

Henkilö, kuka ottaa ensimmäisenä käyttöön Financial Overview:n, saa palveluun kaikki oikeudet. Käyttäjä, jolla on pääsy asetuksiin ja täällä kaikki oikeudet, voi muokata muiden käyttäjien oikeuksia. Suosittelemme palvelun käyttöönottajan lisäävän myös jollekin toiselle käyttäjälle kaikki oikeudet asetuksiin. Tällöin Financial Overview:n käyttöoikeuksien hallinta ei ole ainoastaan yhden henkilön takana. Näin vältytään tilanteilta, joissa palvelun käyttöönottanut henkilö on poissa, eikä kukaan toinen voi muokata muiden käyttäjien käyttöoikeuksia palvelussa. Käyttäjille voi myös antaa rajatut oikeudet.

Henkilö tulee näkyviin käyttäjälistaan, kun hän on kirjautunut Financial Overview:n puolelle. Hän saa oletuksena rajatut oikeudet.

Oletuksena rajatuilla käyttöoikeuksilla on alla olevat oikeudet.

Kaikki oikeudet kirjanpitotietoihin ja budjetti arvoihin. Oikeus muokata ja siirtää aloitussivun kaavioita. Lukuoikeus budjettiin. Täydet oikeudet asiakirjoihin. Ei oikeutta asetuksiin.

Alla olevia oikeuksia voi muokata halulla tavalla per käyttäjä. Info painikkeesta saa tarkemman kuvauksen, mitä kyseisen oikeuden vaihtaminen tekee Financial Overview:n puolella. Jos oikeuksia vaihtaa, pitää muistaa tallentaa tiedot. Mikäli käyttäjä on jo kirjautuneena palveluun ja hänen oikeuksiin tehdään muutoksia, alkavat ne vaikutamaan vasta, kun käyttäjä on kirjautunut uudestaan palveluun. 

Tuonti

Näkymä näyttää kuka on tuonut tietoa Netvisorista Financial Overview:hin Netvisorista ja milloin tämä on tehty. 

 


xlsx

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.