Ulkoinen viestilähde on käytännössä sähköpostitili, jonka Inboxin sisältö haetaan käsiteltäväksi Netvisorin Tehtävänhallintaan. Haetut viestit ovat nähtävissä Avoimet yhteyspyynnöt -listauksessa.

Ulkoisten viestilähteiden hallintaan päästään kohdasta Tehtävät > Asetukset > Tehtävähallinnan asetukset.

Ulkoiset viestilähteet -näkymä

Näkymässä listataan olemassa olevat ulkoiset viestilähteet (katso yllä oleva kuva, kohta 1). Kunkin viestilähteen sähköpostiyhteyden tila on myös näkyvissä (2). Mikäli yhteydessä on virhe, ilmoitetaan se varoituskolmiolla. Uuden viestilähteen lisääminen aloitetaan kohdassa (3).

Ulkoisen viestilähteen lisääminen

Huom! Kun sähköpostitili liitetään järjestelmään ulkoisena viestilähteenä, niin järjestelmään noudetut viestit siirretään sähköpostitilin Inboxista uuteen kansioon nimeltä "Archive".
Tilin nimi
- Liitettävän ulkoisen viestilähteen nimi
Tilin kuvaus - Liitettävän ulkoisen viestilähteen kuvaus
Oletustyönkulku - Mihin työnkulkuun viesti oletuksena ohjataan (jos viesti on uusi, niin luotaessa siittä uutta tehtävää, tarjotaan oletuksena tässä valittua työnkulkua)
Tilin tyyppi - IMAP tai POP
Sähköpostiosoite - Mistä osoitteesta sähköpostit haetaan järjestelmään
Palvelimen osoite - Sähköpostiosoitteen palvelimen osoite
Portti - Palvelimen porttimääritys

  • Netvisor sallii haun porteista 110, 143, 993 ja 995

Käyttäjänimi - Sähköpostiosoitteen käyttäjänimi, "user name"
Salasana - Sähköpostiosoitteen salasana
Käytä SSL salausta - Käytetäänkö SSL-salausta vai ei
Poista noudetut viestit palvelimelta - Mikäli valittu, viestit poistetaan palvelimelta, eikä niitä siirretä "Archive" -kansioon
Lue vain vastausviestit - Luetaan vain vastausviestit, eli viestit, jotka ovat asiakkaan vastausviestejä ko. tililtä lähetettyihin viesteihin

Virhetilanteet ulkoisen viestilähteen lisäämisessä ilmaistaan ulkoisten viestilähteitten näkymässä "varoituskolmiolla" ja itse virhe näytetään viestilähteen hallinnassa, esim. "no such host is known".

Huom! 4/2018 alkaen Netvisorin CRM-viestien haun IP-osoite on muuttunut. Nykyinen osoite on 80.88.186.14. Tarvitset tätä tietoa, mikäli haettavan sähköpostin palvelimelle on tehtävä palomuurisääntö Netvisor CRM:n viestien hakua varten. Netvisor ei edellytä tällaista rajausta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.