Mikäli yrityskohtaisissa palkkalajeissa on jo olemassa tarvittava palkkalaji, pystytään se lisäämään käyttöön myös toiselle palkkamallille.

Esimerkkitapaus: lisätään palkkamallille Tuntipalkka (perusmalli) valmis Tulospalkkio-palkkalaji (joka on jo käytössä Kuukausipalkka (perusmalli) -palkkamalllilla)

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kaavat

Valitse se palkkamalli johon haluat palkkalajin liittää. Paina oikeasta laidasta Kaavat-kuvaketta.

Esimerkissä: Tuntipalkka (perusmalli)

 Näkymään aukeaa kyseisen palkkamallin Palkkalajien kaavat -näkymä.

Palkkalaji tulee lisätä jonkin Laskennallisen palkkalajin alle, jotta se aukeaa kyseisen palkkamallin käyttöön. Laskennallinen palkkalaji, jonka kaavaan palkkalaji liitetään, riippuu aina palkkalajin luonteesta eli siitä miten sen tulee laskennassa käyttäytyä.

Esimerkissä: "Tulospalkkio" on osa palkansaajan rahapalkkaa, jonka vuoksi se lisätään Rahapalkka-palkkalajin kaavaan. Rahapalkka-palkkalaji puolestaa vie erän osaksi Bruttopalkkaa.

Vastaavasti luontoisedut liitetään Bruttopalkka-palkkalajin laskentakaavaan, koska ne eivät ole osa palkansaajan rahapalkkaa. Bruttopalkka määrää laskentaperusteen mm. ennakonpidätyksen ja ay-jäsenmaksun perintää varten.

Vastaavasti verottomat kustannusten korvaukset lisätään suoraan Maksetaan-palkkalajin kaavaan, koska ne eivät ole osa raha- tai bruttopalkkaa.

 

Lisätäksesi palkkalajin Laskennallisen palkkalajin kaavaan, paina kyseisen palkkalajirivin kohdalla Muokkaa-painiketta rivin oikeasta reunasta. Näin avautuu Palkkalajin kaava -näkymä.

 

Näkymän alaosassa on palkkalajin kaava rivi riviltä rakennettuna. Voit lisätä uuden rivin kaavaan ruudun alareunassa olevasta vihreästä plus-merkistä.

Laskentakaavaan lisätään ensin kaavarivi laskutoimitukselle ja sitten toinen rivi kaavaan haluttavalle arvolle.

Esimerkissä: Lisätään ensimmäiselle riville Laskutoimitus ja + merkki. Ja toiselle riville Palkkalaji ja haluttu palkkalaji eli Tulospalkkio.

Muista tallentaa tekemäsi muutos.

Kun palkkalaji on lisätty palkkamallilla johonkin Laskennallisen palkkalajin kaavaan, kiinnittyy palkkalaji käytettäväksi kyseiselle palkkamallille.

"Tulospalkkio" -palkkalaji näkyy nyt Tuntipalkka (perusmalli) –palkkamallilla palkkalajilistauksessa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta >Tuntipalkka (perusmalli)

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.