Projektien avulla voi tehtäviä koota yhden nimikkeen alle helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Projektille voidaan asettaa meno- ja tuloarviot, joita voidaan vertailla projektiin kuuluvien tehtävien toteutuneisiin taloustietoihin.

Tehtävät > Tehtävienhallinta > Projektit ja kampanjat

Projektilistauksesta löytyvät toiminnot uusien projektien ja kampanjoiden lisäämiseen (katso kuva alla, kohta 1). Rajausehdoilla (2) voidaan rajata näkymässä näytettäviä tietoja. Kampanjat (3) ja projektit (4) on esitetty näkymässä omina ryhminään.

Uusi projekti

Uusi projekti lisätään painamalla "Lisää uusi projekti" -linkkiä.

Tyyppi - Projekti tai Kampanja. Tyypitystä käytetään projektinäkymän ryhmittelyyn, toiminnot ovat molemmissa tyypeissä samat.
Nimi - Projektin/Kampanjan nimi
Aikajakso - Koska Projekti/Kampanja alkaa ja päättyy
Kuvaus - Projektin/Kampanjan kuvaus

Projektin hallintanäkymä

Näkymään siirrytään heti uuden projektin/kampanjan lisäämisen yhteydessä. Muutoin hallintanäkymään pääsee projektilistauksesta, painamalla halutun Projektin/Kampanjan nimeä.

Projekti-/Kampanjanäkymä - Listaa valitun Projektin/Kampanjan yleiset tiedot ja yhteenvedot.
Projektin/Kampanjan muokkaus - Uuden Projektin/Kampanjan tallennuksen jälkeen näkymään tulee vain yksi tieto lisää, eli tilan hallinta. Kun projekti päättyy, se voidaan sulkea tästä näkymästä.
Tehtävät ja kontaktilistat - Projektiin liittyvät Kontaktilistat ja Tehtävät listataan tällä sivulla. Sivulta voidaan muodostaa projektiin liittyvien tehtävien yhteyshenkilöistä uusi kontaktilista. Tehtävä liitetään projektiin joko uutta tehtävää muodostettaessa, tai "Tehtävän muokkaus" -välilehdeltä.
Jäsenet - Tällä sivulla lisätään valitun projektin/kampanjan jäsenet
Lisää uusi jäsen - Avaa yo. näkymän
Tallenna - Joko yksittäiselle käyttäjälle tai kokonaiselle tiimille voidaan asettaa tässä käyttöoikeus valittuun projektiin. Mikäli valitaan "Kaikille käyttäjille tiimissä", niin näkymä muuttuu hieman:
Käyttäjä tai Tiimi - Lista käyttäjistä tai tiimeistä, jotka voidaan valita projektin jäseniksi
Projektipäällikkö - Mikäli projektille asetetaan päällikkö, niin vain hän voi hallita projektin tietoja.
Muokkausoikeus - Oikeus muokata projektin tietoja
Käyttöoikeus päättyy - Päivämäärä ja kellonaika, jolloin käyttöoikeus projektiin asetetaan päättymään
Alaosassa on listaus projektille liitetyistä jäsenistä oikeuksineen.

Projektilistaus
Projektilistaus on kaikkien projektien ja kampanjoiden yhteenvetonäkymä. Yksittäisen Projektin/Kampanjan yhteenvedon voi avata projektin edessä olevasta "+" -merkistä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.