Yleistä palkkaennakoista
Palkkaennakon vähentäminen palkkalaskelmalla
Ennakkosaldojen listausnäkymä
Maksetun palkkaennakon kirjaaminen Netvisoriin
Käyttöoikeudet

Yleistä palkkaennakoista

Netvisorin Palkka- ja matkaennakot -osiossa maksetaan ja hallinnoidaan ennakoita. Pääset osioon kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkka- ja matkaennakot. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan Palkkaennakoista. 

Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivänä. Kun ennakonpidätys on toimitettu ja sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän bruttopalkasta varsinaisena palkanmaksupäivänä. Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksut maksujen keräämisestä vastaaville tahoille erillisten aikataulujen mukaan. Tulorekisteriin ilmoitettua palkkaennakkoa ei saa ilmoittaa tulorekisteriin uudelleen varsinaisena palkanmaksupäivänä.

Netvisorin palkkaennakot ovat ohjelmistossa aina nettona. Palkkaennakoista pitää pidätysten lisäksi toimittaa ilmoitus tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Palkkaennakkoa maksettaessa Palkka- ja matkaennakot -osiossa ei lasketa palkan sivukuluja, vaan ne käsitellään vasta ennakkoa vähennettäessä palkkalaskelmalla. Verohallinto on antanut ohjeistuksen palkkaennakoiden maksamiselle ja näiden ohjeiden noudattaminen on asiakkaan vastuulla. Asiakas on myös vastuussa mahdollisista selvityspyynnöistä ja seuraamuksista.

Mikäli kuitenkin käytät palkkaennakko -toimintoa tulee "Palkkaennakko" -palkkalajille käydä antamassa/muuttamassa sellainen tulolajikohdistus, josta ennakko tullaan myöhemmin vähentämään varsinaisella laskelmalla. Tulolajin määritys tapahtuu kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > klikkaa palkkalajin nimestä > Tulolaji.

Palkkaennakon lisääminen tapahtuu ohjelmistoteknisesti kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkka- ja matkaennakot > Lisää uusi palkka- tai matkaennakko. Uutta ennakkoa lisätessä näytetään valikossa kaikki palkansaajat, joille ennakon voi lisätä. Kun ennakko siirretään maksuun muodostuu siitä samalla palkkatietoilmoitus, jonka voi lähettää tulorekisteriin.

Palkkaennakon vähentäminen palkkalaskelmalla

Mikäli olet maksanut palkkaennakkoa "Lisää uusi palkkaennakko" -toiminnon kautta ennen 1.1.2019 ja haluat vähentää kyseisen palkkaennakon palkansaajan palkkalaskelmalla, joka muodostetaan 1.1.2019 tai tätä myöhemmin toimi seuraavasti:

Muodosta palkkalaskelma palkanlaskentaprosessissa. Huomaat, että ohjelma tarjoaa palkkaennakkoa vähennettäväksi laskelmalla alla olevan kuvan mukaisesti. 

Koska palkkaennakko on annettu palkansaajalle ennen 1.1.2019 ei ennakosta ole tehty palkkatietoilmoitusta tulorekisteriin. Tämän vuoksi tässä vaiheessa kun palkka varsinaisesti lasketaan vuoden 2019 ansioihin, tulee huolehtia, että tulorekisteriin ilmoitetaan koko palkkaa vastaava tulolajimäärä ilman ennakon vähentämistä. Yllä olevassa kuvassa näkyy, että palkkatietoilmoitukselle tulee palkkalajin "Palkka" summaa vastaava määrä "201 Aikapalkkaa" eli 2500 euroa. Vaikka palkkaennakkoa vähennetään 500 euroa laskelmalla nettopalkasta, ei sille ole tehty tulolajikohdistusta, koska muuten se vähentäisi ilmoitettavan "201 Aikapalkan" määrää virheellisesti. 

Mikäli olet maksanut palkkaennakkoa Netvisorin "Palkka- ja matkaennakot" -osion kautta 1.1.2019 tai sitä myöhemmin on palkkaennakosta muodostunut palkkatietoilmoitus. Tuo ilmoitus on nähtävillä kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset. Ilmoitus on joko lähetetty tulorekisteriin palkkaennakon maksamisen yhteydessä tai se on merkitty Netvisoriin toimitetuksi tulorekisteriin muuta kautta. Kun nyt lähdet muodostamaan varsinaista palkkalaskelmaa josta ennakko vähennetään toimi seuraavasti:

Muodosta palkkalaskelma palkanlaskentaprosessissa. Huomaat, että ohjelma tarjoaa palkkaennakkoa vähennettäväksi laskelmalla alla olevan kuvan mukaisesti. 

Palkkaennakon tulolaji, joka näkyy kuvassa kohdistettuna tulolajiin "201 Aikapalkka" tulee vastata sitä tulolajia, josta palkkaennakko vähennetään. Kuvasta voidaan todeta, että varsinaisen laskettavan palkan palkkalaji tällä laskelmalla on "Palkka" ja kyseisen palkkalajin tulolajikohdistus on "201 Aikapalkka". Palkkatietoilmoitukselle muodostuu nyt ilmoitettavaa "201 Aikapalkkaa" 2000 euroa eli (Palkka 2500 euroa - Palkkaennakko 500 euroa = 2000 euroa). Nyt ilmoitetaan siis 2000 euroa "201 Aikapalkkaa", sillä "201 Aikapalkkaa" on ilmoitettu 500 euroa tulorekisteriin jo aiemmin. Pääset muokkaamaan "Palkkaennakko" -palkkalajin tulolajikohdistusta tarvittaessa yrityskohtaisten palkkalajien asetuksissa.

Palkkaennakon vähentämisen tiliöinnit siirtyvät kirjanpitoon palkkatositteen muodostamisen yhteydessä. Palkkaennakon tiliöinti noudattaa Palkkaennakko -palkkalajin taakse määriteltyjä tiliöintejä.

Ennakkosaldojen listausnäkymä

"Palkka- ja matkaennakot" -näkymästä näet palkansaajakohtaisesti saadut ennakot ja vähennetyt ennakot sekä "Palkkaennakkosaldon". Mikäli "Saatua palkkaennakkoa" on enemmän kuin "Vähennettyä palkkaennakkoa" siirtyy "Palkkaennakkosaldo" automaattisesti vähennykseksi seuraavalle muodostettavalle palkkalaskelmalle. Jos taas "Saatua palkkaennakkoa" on vähemmän kuin "Vähennettyä palkkaennakkoa" siirtyy "Palkkaennakkosaldo" automaattisesti lisäykseksi seuraavalle muodostettavalle palkkalaskelmalle. Palkansaajan nimestä porautumalla näkee kaikki hänelle lisätyt palkka- ja matkaennakot eriteltyinä.

Maksetun palkkaennakon kirjaaminen Netvisoriin

Jos palkkaennakko on maksettu muualta kuin Netvisorin Palkka- ja matkaennakot -osiosta suositellaan, että ennakosta muodostetaan varsinainen palkkalaskelma tai lisälaskelma suoraan palkanlaskentaprosessiin, eikä "Palkka- ja matkaennakko" -osiota käytettäisi. Varsinaisen palkkalaskelman voi merkitä muodostamisen jälkeen maksetuksi ja lähettää samalla tulorekisteriin asianmukaisen palkkatietoilmoituksen. Teknisesti on kuitenkin mahdollista myös lisätä uusi palkkaennakko "Palkka- ja matkaennakot" -osiossa ja merkitä se maksetuksi sekä lähettää samalla ilmoitus tulorekisteriin pelkästä ennakosta. On myös mahdollista lisätä uusi palkkaennakko, merkitä se maksetuksi ja jättää palkkatietoilmoitus lähettämättä.

Eräpäiväksi tarjotaan kuluvaa päivää. Päiväystä ei voi merkitä menneisyyteen. Jos palkkaennakko merkitään maksetuksi, ei tositetta muodosteta automaattisesti. Muista siis huolehtia ennakon kirjaamisesta kirjanpitoon.

Käyttöoikeudet

  • "Palkka- ja matkaennakot" -näkymä vaatii palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa muokkausoikeuden kohtaan "Henkilörekisteri" > "Palkansaajien hallinta" 
  • Palkanlaskija -roolilla (P) voi hallinnoida kaikkia palkansaajia
  • Ilman Palkanlaskija -roolia (P) voi ennakoita käsitellä niille palkansaajille, joihin käyttäjällä on yrityshierarkian mukaisesti oikeus
  • Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa pitää olla oikeus "Ostolaskujen ja palkkojen maksamiseen", jotta ennakon voi siirtää maksuun

Palkkaennakkosaldon korjaaminen

Mikäli palkansaajan palkkalaskelmalle muodostuu ylimääräinen palkkaennakko miinusmerkkisenä ja tämä lisää maksettavaa summaa, on palkansaajalta vähennetty palkkennakkoa enemmän mitä hänelle on maksettu Netvisorista "Palkka- ja matkaennakot" -osion kautta.

Palkkaennakko -500
Maksetaan 500

Palkat > Palkanlaskenta > Palkka- ja matkaennakot

Esimerkiksi mikäli palkansaajalta on vähennetty palkkaennakkoa käsin palkkalaskelmalla 1000e, joka näkyy "Vähennetty palkkaennakko" -sarakkeessa ja saatu palkkaennakko on 500e, on tällöin "Palkkaennakkosaldo" -500e. Tuo -500e muodostuu palkansaajan palkkalaskelmalle automaattisesti takaisin maksettavaksi.

Saatu palkkaennakko 500
Vähennetty palkkaennakko 1000
Palkkaennakkosaldo -500

Saatu- ja vähennettypalkkaennakkosaldo on oltava yhtäsuuret. Mikäli palkansaajaa ei näy ollenkaan "Palkka- ja matkaennakot" sivulla, tarkoittaa tämä sitä, että palkkaennakoita ei ole koskaan maksettu osion kautta palkansaajalle, vaan palkkaennakot on virheellisesti lisätty käsin palkansaajan palkkalaskelmalle "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta.

Ennen palkkaennakon lisäämistä tarkista, että palkkalajilla on valittuna sopiva tulolajikohdistus.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Vähennykset > Palkkalaji

Miinusmerkkisen palkkaennakon saa poistettua palkkalaskelmalta lisäämällä palkansaajalle uuden palkkaennakon "Lisää uusi palkka- tai matkaennakko" -valikon kautta.

  • Tyyppi: Palkkaennakko
  • Eräpäivä: Ei voi olla menneisyydessä
  • Summa: sama mikä muodostuu palkkalaskelmalle miinusmerkkisenä
  • Selite: Tähän voi esimerkiksi tallentaa oikean maksupäivämäärän tiedoksi
  • Valitse nuoli alas: Tallenna ja merkitse maksetuksi, älä lähetä ilmoitusta

Palkkatietoilmoitukset -sivulle muodostuu tästä huolimatta lähettämätön palkkatietoilmoitus palkkaennakosta. Voit avata palkkatietoilmoituksen valitsemalla Näytä ilmoitus > Merkitse toimitetuksi

Näin palkansaajan "Saatu palkkaennakko" ja "Vähennetty palkkaennakko" ovat saman verran ja "Palkkaennakkosaldo" on 0,00.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.