Ominaisuus antaa käyttäjälle mahdollisuuden lisätä myynnin toimintoihin (asiakaskortti, lasku, CRM-tehtävä, tuotekortti) haluamiaan lisätietoja. Kaikki nämä lisätiedot ovat Netvisorin sisäisessä käytössä, joten asiakkaat eivät näe heille tallennettuja lisätietoja, ellei tiettyjä kenttiä valita näkyviin esim. laskulla.

Tietojen näkyvyyden vaihtoehdot

  • Näkyy asiakkaan tietojen yhteydessä (mm. asiakasnäkymä)
  • Näkyy tehtävän tietojen yhteydessä (mm. tehtävänäkymä, työnkulkunäkymä)
  • Näkyy laskuilla

Lisättyjen tietojen ei ole pakko näkyä missään edellämainituista paikoista. Ne ovat kuitenkin aina hyödynnettävissä rajaavina ehtoina Hakutoiminnossa (laajennettu haku) sekä raportoinnissa.

Lisätietokentän käyttöesimerkki

Käyttäjä haluaa tietää ja seurata mitä kautta uusi asiakas on saatu. Vaihtoehdot valintalistaan voi lisätä itse, esim. tapaaminen, kampanjointi, mainos, kotisivut...jne. Tällainen "Asiakaslähde" -lisätieto valitaan näkyväksi vain asiakastiedoissa. Tieto on hyvä hakuehto sekä informatiivinen ja tehokas tieto raportoinnissa kun halutaan vaikka analysoida oman yrityksen markkinointikanavia.

Lisätietokentät määritellään osana Asiakkuudenhallinnan käyttöönottoprosessia.

Tehtävät - Asetukset - Käyttöönotto - Kohta 13. Lisätietokenttien lisäys

Lisätietokenttien toimintoon pääsee myös yrityksen toiminnevalikosta:

Myös asiakaskortilta, välilehti "Lisätietokenttien muokkaus", löytyy linkki lisätietokenttien hallintaan. Uuden lisätietokentän luominen sekä olemassaolevan muokkaaminen tapahtuvat samassa näkymässä.

Uuden luominen
Jos ollaan luomassa uutta lisätietokenttää,  ja tyypiksi on valittu Valintalista, niin arvoja listaan voidaan lisätä vasta perustietojen tallentamisen jälkeen.
Näkyy asiakkaalla = Näkyy asiakaskortilla
Näkyy laskulla = Näkyy laskulla
Näkyy tehtävällä = Näkyy tehtävän tietojen yhteydessä (mm. tehtävänäkymä, työnkulkunäkymä)

Näkyy tuotteellaNäkyy tuotekortilla

Lisättyjen tietojen ei ole pakko näkyä missään edellämainituista tilanteista. Ne ovat kuitenkin aina hyödynnettävissä rajaavina ehtoina Hakutoiminnossa (laajennettu haku) sekä raportoinnissa.

Tyyppi
Määrittää millainen tieto lisätieto on (mitä tietoa kenttään on tarkoitus tallentaa)

  • Valintalista, käyttäjä määrittelee listan arvot
  • Teksti = Kenttä, johon voidaan syöttää tekstiä
  • Desimaaliluku = Numeerinen kenttä
  • Päivämäärä = Päiväyskenttä

Arvojen asettaminen valintalistaan
Uutta luotaessa valintalistan arvot sisältävä taulukko ilmestyy vasta kuvassa näkyvien tietojen tallentamisen jälkeen.

Uuden arvon lisääminen tapahtuu taulukon yläpuolella olevan linkin (katso kuva yllä, kohta 1) kautta. Linkki avaa sivun, johon arvon pääsee kirjoittamaan. Tallentamisen jälkeen palataan takaisin "Lisätietokenttä" -sivulle ja lisätty arvo näkyy nyt taulukossa.
Lisätyn arvon muokkaaminen
Arvoa voi muokata klikkaamalla sen nimeä. Tämä johtaa samalle sivulle kuin uuden arvon lisääminen. Muuta tekstiä ja tallenna arvo. Päivittynyt tieto näkyy nyt taulukossa.

Lisätyn arvon poistaminen
Lisätyn arvon voi poistaa sen perässä näkyvästä punaisesta raksista.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.