Tehtävänhallinan tehtäville kirjatut työajat voidaan viedä yhdestä näkymästä Työajanseurantaan.

Mikäli työaika on kirjattu jo aiemmin, esim. suoraan tehtävältä tai työajankirjauksesta, niin tätä toimintoa ei tarvitse enää erikseen käyttää. Toiminto on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa kirjataan esim. pelkästään laskuriaikaa, ja vasta sen jälkeen viedään tuntikirjaukset työajanseurantaan.

Tehtävät > Tehtävänhallinta > Työajanvienti palkanlaskentaan

Näkymää voidaan rajata henkilöllä, tehtävänumerolla ja aikajaksolla. Työajanviennin toiminto käynnistetään rivikohtaisesti oikean reunan "Muokkaa"-sarakkeen kynälehtiöstä. "Tehtävä"-sarakkeen tehtävänimistä voi porautua ko. tehtävälle.


Kun työaikarivi otetaan muokattavaksi, syötetään kirjattava työaika tunteina, valitaan kirjauslaji ja kirjauspäivä. Kirjaukset tallennetaan vasemman alakulman "Tallenna"-napilla. Kirjauksia on mahdollista muokata tallennuksen jälkeen.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.