Palvelulaskutuksen toiminnolla laskutetaan tehtäville kohdistetut kulurivit.

Tehtävät > Tehtävänhallinta > Palvelulaskutus

Mikäli halutaan laskuttaa vain yksittäinen tehtävä, palvelulaskutuksen voi käynnistää suoraan tehtävältä, "Taloustieto"-lehdeltä:

Palvelulaskutusnäkymä
Laskutukseen valittavat tehtävät voi valita kaikki kerralla vasemman yläreunan mustasta kärkikolmiosta, tai vaihtoehtoisesti voi itse rastittaa halutut tehtävät yksi kerrallaan. Listauksessa näytettäviä tehtäviä voidaan rajata työnkuluittain kohdasta "Työnkulku". Näkymässä voidaan asettaa myös "Viitteemme"-kentän tieto, joka lisätään kaikille muodostettaville laskuille (painetaan "Aseta viitteemme kaikkiin" -linkkiä). Myös laskupäivä voidaan asettaa kerralla kaikille laskutettaville tehtäville (valitaan kalenterista päivä ja sen jälkeen painetaan "Aseta laskupäivä kaikkiin" -linkkiä).

Palvelulaskutus on hyvin yksikertainen ja suoraviivainen toiminto, muuttujia ei ole paljon. Jotta tehtävä päätyy tälle listalle, on sen oltava määritetty laskutettavaksi.

Laskutusasetuksia hallitaan tehtävän taloustieto-lehdellä. Vain valitut laskutettavat kulutyypit voidaan laskuttaa. Lisäksi, tehtävä tulee olla laskutusvalmis. Tehtävän laskutustilaa voidaan hallita "Tehtävän muokkaus" -välilehdeltä, tai vaihtoehtoisesti palvelulaskutuksen näkymästä, kohdasta "Tehtävän tila":

Kun olet valinnut laskutettavat tehtävät, niin "Muodosta laskut" -nappi käynnistää laskujen muodostamisen. Napin painamisen jälkeen avautuu myyntilaskuluettelo, jossa juuri muodostetut laskut ovat nähtävissä. Mikäli prosessissa oli vain yksi lasku, niin silloin avataan ko. lasku näytölle. Muodostetut laskut löytyvät myös "Avoimet myyntilaskut" -näkymästä ja niiden tila on "Lähettämätön".
Tarkasta laskutusperusteet huolellisesti ennen palvelulaskutuksen ajamista, sillä jo kertaalleen laskutettuja tehtäviä ei voida laskuttaa uudelleen muutoin kuin lisäämällä kulurivit tehtävälle uudelleen ja poistamalla vanhat ennen sitä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.